เปิดชื่อ 40 ตำรวจทางหลวง ถูกสั่งย้าย-หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้อง “สติกเกอร์รถบรรทุก” | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดชื่อ 40 ตำรวจทางหลวง ถูกสั่งย้าย-หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้อง “สติกเกอร์รถบรรทุก”

อาชญากรรม
10 มิ.ย. 66
13:49
25,319
Logo Thai PBS
เปิดชื่อ 40 ตำรวจทางหลวง ถูกสั่งย้าย-หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้อง “สติกเกอร์รถบรรทุก”
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
รักษาราชการแทนผู้การทางหลวง สั่ง 40 ตำรวจทางหลวง เข้ารายงานตัว หลังถูกย้ายเพราะถูกกล่าวหา มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “สติกเกอร์รถบรรทุก” ในจำนวนนี้มี 12 นาย อาจถูกดำเนินคดีอาญา

วันนี้ (10 มิ.ย.2566) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ 209/2566 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ 40 นาย ดังนี้

1.พ.ต.ท.ตุลยวัต เมืองทอง รอง ผกก.3 บก.ทล. (ภาคตะวันออก)
2.ร.ต.อ.ประดิษฐ์ คุณประสาท รอง สว.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี-นครนายก)
3.ร.ต.อ.ณัฏฐพล นาคกร รอง สวป. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. (นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
4.ร.ต.อ.เสน่ห์ นุชนุ่ม รอง สวป. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
5.ร.ต.ท.เทิดพันธ์ จุนทการ รอง สวป. ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. (กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี)
6.ร.ต.ต.เกรียงไกร เพชรนคร รอง สวป.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,นนทบุรี)
7.ร.ต.ต.สุชาติ ศรีทองสุข รอง สวป.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. (สระบุรี,นครนายก)
8.ร.ต.ต.สมศักดิ์ ปั้นโฉม รอง สวป. ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. (สระบุรี,นครนายก)
9.ร.ต.ต.ธีระวัฒน์ ชาวนาห้วยตะโก รอง สวป. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. (นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
10.ร.ต.ต.วรพงศ์ จั่นปาน รอง สวป. ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. (เพชรบุรี,ราชบุรี)
11.ร.ต.ต.พงศกร กังใจ รอง สวป. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล
(ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)
12.ร.ต.ต.ปุญญามาฆะ กรัตพงศ์ รอง สวป. ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.(ระยอง)
13.ร.ต.ต.ชายแดน กองจอหอ รอง สวป. ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. (ปราจีนบุรี,สระแก้ว)
14.ด.ต.สมศักดิ์ จันทาทอง ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. (พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,นนทบุรี)
15.ด.ต.ธนพงศ์ เผ้าหอม ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,นนทบุรี)
16.ด.ต.ศิริวัฒน์ วิวัฒนาการ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี,นครนายก)
17.ด.ต.กิตติพงษ์ กวีศิริกรณ์ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
18.ด.ต.จักรพงษ์ พุฒตาล ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.1 กก.2  (นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
19.ด.ต.ศุภกร อยู่คงดี ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. (นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
20.ด.ต.สายัณห์ แก้วอนันต์ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. (เพชรบุรี,ราชบุรี)
21.ด.ต.ปกรณ์ สิทธิศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.(กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี)
22.ด.ต.สราวุธ รังกาแกม ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. (กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี)
23.ด.ต.วสันต์ บู้หลง ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. (ระยอง)
24.ด.ต.ธีระวัฒน์ สมอุ่มจารย์ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. (ปราจีนบุรี,สระแก้ว)
25.ด.ต.สันติ บุญเพ็ง ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.(เลย,หนองบัวลำภู)
26.ด.ต.สันติราษฎร์ ศรีเพชร ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. (นครราชสีมา)
27.ด.ต.เปรมวิศุทธ์ พัฒนอติพงศ์ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
28.ส.ต.อ.ภาณุพงษ์ ต่วนชะเอม ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี)
29.ส.ต.อ.ประเสริฐ พูลศิริ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี,ราชบุรี)
30.ร.ต.อ.ประสงค์ หลังนุ้ย รอง สวป. ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.(สงขลา,สตูล)
31.ร.ต.อ.สมชาย ทรัพย์อบรม รอง สวป. ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.(สงขลา,สตูล)
32.ร.ต.ต.สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์ รอง สวป. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม)
33.ร.ต.ต.ณัฐธนพงษ์ อุ่นหล้า รอง สวป. ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. (ระยอง)
34.ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย นับงาม รอง สวป. ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
35.ด.ต.ชาญชัย จันทรวงศ์เกษม ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.(สงขลา,สตูล)
36.ด.ต.ปภาวิน ประหยัดสิน ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.(ระยอง)
37.ด.ต.อาฮามะ มหะมะ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.(สงขลา,สตูล)
38.ด.ต.นิยม บุญรอด ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. (นครศรีธรรมราช)
39.ด.ต.สุทธิวงศ์ เมืองราม ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. (นครศรีธรรมราช)
40.จ.ส.ต.ธีระยุทธ แก้วเรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่ ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. (นครศรีธรรมราช)

พื้นที่รับผิดชอบตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ

โดยนายตำรวจทั้ง 40 นาย ถูกสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ศปก.บก.ทล.) ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2566 และให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยให้แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการตำรวจแบบปกติ พร้อมจัดเตรียมชุดฝึก และของใช้ส่วนตัวสำหรับการฝึกทุกวัน และงดหน้าที่เวรยามต่าง ๆ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับคำสั่งย้ายมาปฏิบัติราชการดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่าตำรวจทางหลวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับส่วยสติกเกอร์ และในจำนวน 40 นาย นี้จะมีจำนวน 12 นายที่จะต้องถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน เรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่, และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” เนื่องจากพบพยานหลักฐานชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง