ถอนสัญชาติไทยหญิงชาวจีนใช้ชื่อ-เอกสารปลอม นานกว่า 31 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ถอนสัญชาติไทยหญิงชาวจีนใช้ชื่อ-เอกสารปลอม นานกว่า 31 ปี

สังคม
1 ก.ค. 66
17:28
1,102
Logo Thai PBS
ถอนสัญชาติไทยหญิงชาวจีนใช้ชื่อ-เอกสารปลอม นานกว่า 31 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"มหาดไทย" สั่งถอนสัญชาติไทยของหญิงชาวจีนที่ถือมานานกว่า 31 ปี หลังพบว่าข้อมูลการใช้ชื่อ และเอกสารปลอม

วันนี้ (1 ก.ค2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ถอนสัญชาติไทยด้วย น.ส.เมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ชานลิน ซู เดิมเป็นบุคคลสัญชาติจีน ได้รับอนุญาตให้เข้าถือสัญชาติไทย โดยการสมรสกับ นายเริงศักดิ์ แซ่เตีย สามีผู้มีสัญชาติไทย

อ่านฉบับเต็ม : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย

ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากทางการจีนผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า 1.โจว จิ้งหัว หรือ โจว ฉานหลิง และ ฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ซู หรือ น.ส.เมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล เป็นบุคคลเดียวกัน

น.ส.เมธาวรินทร์ มีการปลอมแบบฟอร์ม พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากชุมชน และใช้ญาติปลอม เพื่อให้ได้มาซึ่งรายการปลอมชื่อ นางฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ซู และได้รับหนังสือเดินทางจีน เลขที่ 783921 เข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ได้ใช้เอกสารในชื่อที่แท้จริงของตน คือ นางโจว จิ้งหัว หรือ นางโจว ฉานหลิง 

น.ส.เมธาวรินทร์ หรือ นางโจว จิ้งหัว แต่งงานตามประเพณี กับ นายฉวู จินหง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัย โดยมีบุตรด้วยกัน 3 คน ซึ่งได้รับการคุ้มครองและบังคับตามกฎหมายจีน มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน

น.ส.เมธาวรินทร์ ใช้รายการปลอมชื่อ นางฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ซู นำรายการดังกล่าวมาจดทะเบียนสมรสกับ นายเริงศักดิ์ แซ่เตีย ที่ประเทศไทย ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางรัก เมื่อปี พ.ศ. 2531 และแจ้งเกิดบุตรทั้ง 3 คน (ซึ่งเป็นบุตรของ น.ส.เมธาวรินทร์ กับ นายฉวู จินหง ) มีสูติบัตรออกให้โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุชื่อ เริงศักดิ์ แซ่เตีย เป็นบิดา  

น.ส.เมธาวรินทร์ ใช้รายการปลอมชื่อ นางฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ซู ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยโดยการสมรสกับ นายเริงศักดิ์ แซ่เตีย สามีผู้มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้รับอนุญาตให้เข้าถือสัญชาติไทยตามสามี เมื่อปี พ.ศ.2535

พฤติการณ์ถือได้ว่าการสมรสระหว่าง น.ส.เมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ชานลิน ซู กับ นายเริงศักดิ์ แซ่เตีย เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จ อันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีคำสั่งให้ถอนสัญชาติไทย น.ส.เมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ชานลิน ซู จึงมีผลให้เสียสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง