"วัดยานนาวา" วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เจดีย์ฐานสำเภาแห่งเดียวในไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"วัดยานนาวา" วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เจดีย์ฐานสำเภาแห่งเดียวในไทย

สังคม
9 ส.ค. 66
16:50
578
Logo Thai PBS
"วัดยานนาวา" วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา  เจดีย์ฐานสำเภาแห่งเดียวในไทย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

วันนี้ (9 ส.ค.66) สื่อมวลชนจำนวนมากลงพื้นที่ติดตามทำข่าว หลังมีกระแสว่า จะมีบุคคลสำคัญเข้ากราบสักการะ วัดยานนาวา ซึ่ง ที่ผ่านมา วัดยานนาวา วัดสำคัญย่านเจริญกรุง ถือเป็นวัดสำคัญที่นักท่องเที่ยว หรือ ประชาชน จะนิยมเข้าไปกราบไว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญกันเป็นประจำ

ไทยพีบีเอส ออนไลน์จึงพาไปรู้จัก "วัดยานนาวา" พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ฝ่ายอรัญวาสี ทางด้านวิปัสสนาคันถธุระ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 36 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2526

วัดยานนาวา เป็นวัดโบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมคือ "วัดคอกควาย" ถูกยกย่องให้เป็นพระอารามหลวงในช่วงกรุงธนบุรี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างพระอุโบสถหลังเล็กขึ้นถวายและพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่ทางวัด อีกทั้งทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดคอกกระบือ

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นไกรสรวิชิต เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดยานนาวา ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เคยปฏิสังขรณ์ไว้แล้ว 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดญานนาวาราม" ซึ่งหมายถึง "ญาณอันเป็นพาหนะดุจดั่งสำเภาข้ามโอฆะสงสาร" ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็น "วัดยานนาวา" 

นอกจากนี้ ยังทรงให้สร้างพระเจดีย์ มีฐานเป็นสำเภาเท่าขนาดเรือสำเภาจริง ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2387 รวมถึงยัง โปรดฯ ให้สร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่จำนวน 2 หลัง โดยปิดทองหน้าบัน บานประตู หน้าต่าง ซุ้มประตูหน้าต่างพระอุโบสถในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ พระอุโบสถของวัดยานนาวา ยังมีงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมในสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งหน้าบันฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ทำเป็นลายเทพพนม ประดับด้วยลวดลายสัตว์หิมพานต์ ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน 4 องค์ เป็นพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัย โดยมีขนาดต่าง ๆ กัน

ถัดไปคือหอพระไตรปิฎก เป็นอาคาร 3 ชั้น มีสัญลักษณ์และสัณฐานเป็นอาคารทรงไทยประดับยอดปราสาท 3 ยอด ใช้เก็บรวบรวมตู้พระไตรปิฏก คัมภีร์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าเจดีย์รูปเรือสำเภา สำหรับให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เข้าสักการะ 

ปัจจุบัน พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ทั้งนี้ วัดยานนาวา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเดินทางมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กันเป็นจำนวนมากเพื่อขอให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง  

ที่มา : ททท. 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง