เปิดวาระประชุมครม.นัดสุดท้าย “รัฐบาลประยุทธ์”

การเมือง
23 ส.ค. 66
10:27
812
Logo Thai PBS
เปิดวาระประชุมครม.นัดสุดท้าย “รัฐบาลประยุทธ์”
เปิดวาระ ครม.นัดสุดท้าย รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นวาระเพื่อทราบ เช่น ความคืบหน้ารถไฟไทย-จีน การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ

วันนี้ (23 ส.ค.2566) เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นัดสุท้าย โดยวาระการประชุมทั้งหมดเป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งมาวาระที่น่าสนใจ

1.วาระเพื่อพิจารณา

ขออนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

2.วาระเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ

รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีปัญหาการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่คนจนเมืองในชุมชนแออัดของจังหวัดภูเก็ต

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาป บางส่วน ในท้องที่ จ.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ บางส่วน ในท้องที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ....

3.เรื่องเพื่อทราบ

ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2565 ปและรายงานการสำรวจความพึงพอใจ ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ จากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไหร่? "พล.อ.ประยุทธ์" สิ้นสุดหน้าที่หลังได้ นายกฯ คนที่30

โปรดเกล้าฯ "เศรษฐา" เป็นนายกฯ เลขาสภาฯ เตรียมอัญเชิญพระบรมราชโองการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง