สุวรรณภูมิ ทดลองใช้ "อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1" ก่อนให้บริการจริง 28 ก.ย. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สุวรรณภูมิ ทดลองใช้ "อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1" ก่อนให้บริการจริง 28 ก.ย.

เศรษฐกิจ
9 ก.ย. 66
12:17
869
Logo Thai PBS
สุวรรณภูมิ ทดลองใช้ "อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1" ก่อนให้บริการจริง 28 ก.ย.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 ก.ย.นี้

วันนี้ (9 ก.ย.2566) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานราชการ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full - Scale Trial Operations) ในวันที่ 8, 12 และ 20 ก.ย.2566 เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการจริงในวันที่ 28 ก.ย.2566

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทสภ.ได้ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2566 เป็นครั้งแรก โดยมีผู้โดยสารสมมุติจำนวน 180 คน พร้อมสัมภาระเดินทาง เพื่อทดสอบการปฏิบัติการทั้งระบบระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคาร SAT-1 ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ในการทดลองปฏิบัติการฯ

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้รับความร่วมมือจากนายสถานีสายการบินต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมุติ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร กล่าวว่า การทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT- 1 ในครั้งนี้ เป็นการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (Aircraft) ผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้ง ขาเข้า-ขาออก (Passengers) และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer) กระบวนการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระ (Baggage) และการขนถ่ายสินค้า (Cargo) โดยเน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่

ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่าง ๆ ของ ทสภ. ซึ่งกำหนดการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ก.ย.2566 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ก.ย.2566 เวลา 23.00 น. เป็นการทดลองฯ เฉพาะกระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร กล่าวสรุปผลภาพรวมการทดลองปฏิบัติการฯ ในวันที่ 8 ก.ย.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ทสภ.จะนำข้อขัดข้องต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง