สภาทนายความ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย "แรงงานไทย" ในอิสราเอล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภาทนายความ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย "แรงงานไทย" ในอิสราเอล

สังคม
12 ต.ค. 66
15:48
266
Logo Thai PBS
สภาทนายความ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย "แรงงานไทย" ในอิสราเอล
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับไทย รวมถึงญาติ ไม่มีค่าใช่จ่าย เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของอิสราเอล

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล ที่เดินทางกลับมาประเทศไทย รวมถึงสิทธิของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

ดร.วิเชียร เปิดเผยว่า การตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล สิ่งที่ต้องพิจารณาหลัก ได้แก่ สิทธิประโยชน์ในกรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการทำงานอย่างถูกกฎหมายในต่างแดน โดยยึดข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน

ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลกว่า 20,000 คน จากข้อมูลทราบว่า คนไทยที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเกือบทั้งหมดไปอย่างถูกกฎหมาย จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานในต่างประเทศ ได้แก่

  • เดินทางกลับประเทศเนื่องจากภาวะสงคราม ได้รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท
  • กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินสงเคราะห์ 30,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายการจัดงานศพในต่างประเทศตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

ส่วนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล กรณีได้รับบาดเจ็บหรือพิการซึ่งมีการแยกเป็นกรณี

  • กรณีบาดเจ็บไม่เกิน 10% ไม่ได้รับค่าตอบแทน
  • บาดเจ็บ 10-19% จะได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ 1,440,000 บาท
  • บาดเจ็บเกิน 20% จะได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต โดยประเมินจากความสูญเสีย

สำหรับกรณีการเสียชีวิต ภรรยาและบุตรจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ และบุตรอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ โดยภรรยาจะได้รับเงิน 34,500 บาทต่อเดือน บุตรจะได้รับเงิน 5,760-11,520 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ทางสภาทนายความได้เห็นความสำคัญในปัญหาเรื่องหนี้สิน เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล อาจต้องกู้เงินจากธนาคาร หรือจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะเข้าไปช่วยเจรจากับทางเจ้าหนี้และช่วยเหลือทางคดีหากถูกฟ้องร้อง

ทั้งนี้ แรงงานไทยในอิสราเอลมีจำนวนมาก ทางสภาทนายความจะประสานกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 และภาค 4 และหน่วยย่อย ประธานสภาทนายความจังหวัดแต่ละจังหวัด ติดตามแหล่งที่อยู่ของแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสำรวจและเข้าไปช่วยเหลือติดตามการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยทันที

กรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบ หรือญาติ ต้องการสอบถามหรืออยากทราบข้อมูลการช่วยเหลือ สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1167

ข่าวที่เกี่ยวข้อง