ไร้ข้อยุติ! เวทีประชาพิจารณ์ปลดล็อก "นกกรงหัวจุก" พ้นสัตว์ป่าคุ้มครอง รอบ 2 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไร้ข้อยุติ! เวทีประชาพิจารณ์ปลดล็อก "นกกรงหัวจุก" พ้นสัตว์ป่าคุ้มครอง รอบ 2

สิ่งแวดล้อม
18 ต.ค. 66
16:23
1,516
Logo Thai PBS
ไร้ข้อยุติ! เวทีประชาพิจารณ์ปลดล็อก "นกกรงหัวจุก" พ้นสัตว์ป่าคุ้มครอง รอบ 2
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เวทีประชาพิจารณ์รอบ 2 เรื่องข้อเสนอปลดล็อก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก ออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง ยังไม่ได้ข้อยุติ หลังเกิดการถกเถียงกันไม่จบ ระหว่างนักอนุรักษ์และกลุ่มผู้เลี้ยง

วันนี้ (18 ต.ค.2566) ขณะที่อาคารรัฐสภา วันนี้ จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการครอบครองและสถานภาพทางกฎหมายของ “นกปรอดหัวโขน” โดยมีตัวแทนจากนักวิชาการ และคนเลี้ยงนกร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีผู้เลี้ยงนกจากทุกภาคร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็น

โดย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการรับฟังความคิดเห็น โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ จ.สงขลา

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อการอนุรักษ์นกกรงหัวจุกแบบยั่งยืน และสามารถขยายพันธุ์นกกรงหัวจุกให้มากขึ้นเพื่อการส่งออก และเพื่อเศรษฐกิจของคนเลี้ยงทั่วประเทศ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้เสนอข้อคิดเห็น หาข้อสรุปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำข้อสรุปเหล่านี้ไปเสนอต่อคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพิจารณาเห็นชอบในการครอบครองนกกรงหัวจุกให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

นายวรวัทน์ เพชรมุณี นายกสมาคมกีฬาพื้นบ้านนกกรงหัวจุกภาคใต้ บอกว่า การดักจับนกป่า ไม่ใช่แนวทางที่กลุ่มเพาะเลี้ยงนกสนับสนุน แต่เหตุผลที่ต้องการให้ถอดชื่อ นกปรอดหัวโขน เพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนนับพันล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแข่งขันเสียงร้อง ก็ไม่ได้ใช้นกป่า เข้าแข่งขันอยู่แล้ว เพราะไอคิวต่ำ สอนเพลงยาก

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่าวันนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำประชาวิจารณ์และความต้องการของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก โดยกล่าวถึงขั้นตอนของการปลดล็อก ต้องแก้กฎกระทรวง หรือออกเป็นกฎทราง ต้องผ่านคณะกรรมการฯ เมื่อออกเป็นมติแล้ว รัฐมนตรีต้องนำสู่ ครม. เห็นชอบ ก่อนจะประกาศใช้ และปลดล็อกในขั้นตอนต่อไป

ด้านอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำลังแก้ไขเร่งด่วนเรื่องสถานที่การออกใบอนุญาตครอบครอง จาก 21 จังหวัด เป็นกระจายทั้ง 76 จังหวัด แต่ยืนยันว่า การนำนกมาขึ้นทะเบียน ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ไม่ใช่นกป่า

ขณะที่ ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ไม่เห็นด้วยกับการปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งมองว่า นกปรอดหัวโขนนั้น มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และมีจำนวนประชากรซึ่งมีแนวโน้มลดลงอัน อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ นกปรอดหัวโขนอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย ขณะที่การพยายามบ้านกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นการสนับสนุนเพียงมุมมองเชิงเศรษฐกิจด้านเดียว มิได้คำนึงถึงมูลค่าและคุณค่าความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากนกปรอดหัวโขน

ทั้งนี้การนำนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นการส่งเสริมการ ล่า ดัก จับนก และพรากลูกจากรังโดยใช้เครื่องมือดักนกต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำผิดกฎหมายซึ่งได้แอบดำเนินการอยู่ในขณะนี้

รวมถึงการนำนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสร้างความกังวลว่า จะนำไปสู่การขอนำสัตว์ป่า คุ้มครองชนิดอื่น ๆ ออกจากบัญชีต่อไป ซึ่งจะกระทบวงจรชีวิตสัตว์ป่าอื่น ๆ ในธรรมชาติตามห่วงโซ่อาหาร และภาคบริการระบบนิเวศที่เกิดขึ้น

การหารือในวันนี้ ยังไม่เป็นข้อสรุปในการพิจารณาถอดชื่อนกปรอดหัวโขน ออกจากบัญชีสัตว์ป่า แต่จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังจะตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกมิติ ก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงโดยยึดหลัก เรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เครือข่ายฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย ปลด “นกปรอดหัวโขน” ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ไทม์ไลน์ 6 ปีปลดล็อก "นกกรงหัวจุก" พ้นสัตว์ป่าคุ้มครอง

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง