มีผลวันนี้ "ปรับเป็นพินัย" เคสกระทำผิดไม่ร้ายแรง ห้ามจำคุก-กักขังแทนค่าปรับ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มีผลวันนี้ "ปรับเป็นพินัย" เคสกระทำผิดไม่ร้ายแรง ห้ามจำคุก-กักขังแทนค่าปรับ

อาชญากรรม
25 ต.ค. 66
18:19
2,414
Logo Thai PBS
มีผลวันนี้ "ปรับเป็นพินัย" เคสกระทำผิดไม่ร้ายแรง ห้ามจำคุก-กักขังแทนค่าปรับ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
มีผลวันนี้ (25 ต.ค.) ผบ.ตร.ส่งบันทึกข้อความเวียนคำสั่งเรื่องแนวทางดำเนินตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย กรณีผู้กระทำความผิดไม่ร้ายแรง-ไม่กระทบความสงบเรียบร้อย ห้ามจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ

วันที่ 24 ต.ค.2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ลงนามในบันทึกข้อความแจ้งเวียนคำสั่ง ตร.เรื่องแนวทางการดำเนินตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ถึง รอง ผบ.ตร., จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช. เพื่อทราบ ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป และได้กำหนดให้กฎหมายในบัญชี 1 และบัญชี 3 ท้าย พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ต.ค.2566

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565

สำหรับความผิดทางพินัย คือ การกระทำ หรืองดเว้นกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายนั้นบัญญัติให้ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัย ซึ่งเป็นค่าปรับที่ต้องชำระให้แก่รัฐ เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะนำมาใช้แทนโทษอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดไม่ร้ายแรงและโดยสภาพไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือไม่กระทบต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวาง

กำหนดให้ความผิดทางพินัยมีการชำระค่าปรับเป็นพินัยตามจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือศาลกำหนดเท่านั้น ไม่มีการจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง

นอกจากนี้ กำหนดให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ในกรณีผู้กระทำความผิดไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระค่าปรับได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง