ยูเนสโกประกาศ "เชียงราย-สุพรรณบุรี" เมืองสร้างสรรค์ออกแบบ-ดนตรี

Logo Thai PBS
ยูเนสโกประกาศ "เชียงราย-สุพรรณบุรี" เมืองสร้างสรรค์ออกแบบ-ดนตรี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ยูเนสโก ประกาศ "เชียงราย" เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และ "สุพรรณบุรี" เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ปี 2566 เป็น 2 รายการ จาก 55 รายการทั่วโลก วธ.พร้อมผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้ประเทศ

วันนี้ (3 พ.ย.2566) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2566 องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ไทยได้มีเมืองที่มีเอกลักษณ์และได้รับการรับรองจากยูเนสโก ยกจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music)

อ่านข่าว : "ปลาตะเพียน" ปลาพื้นเมืองคู่ครัวไทย "สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ" โปรดเสวย ในอดีตใครกินต้องโทษปรับ

ทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่กำลังเป็นผู้นำในการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรม และกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองรวมทั้งมีแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (the UNESCO Creative Cities Network :UCCN) ประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ก.ค.2567 ที่เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส ภายใต้หัวข้อ “Bringing Youth to the table for the next decade”

อ่านข่าว : ขึ้นเหนือรับลมหนาว หย่อนใจในหุบเขา บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้วัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ เปิดกว้างความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความเชื่อ และความคิด ให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของผู้คนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ และเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ คาดว่าเมืองเชียงรายและเมืองสุพรรณบุรี ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยที่จะสร้างรายได้ เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

อ่านข่าว : "ภูชี้ฟ้า" 2566 เริ่มคึกคัก นทท.แห่ชมทะเลหมอก สัมผัสอากาศหนาว

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม

ที่ผ่านมาไทยมีเมืองที่ได้รับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ปี 2558, เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) ปี 2560, กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ปี 2562, สุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(City of Crafts and Folk Art) ปี 2562, เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ปี 2564 ทำให้เมืองดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยเตรียมลุ้นให้เมืองเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 17 ในปี พ.ศ.2568 (UCCN Annual Conference 2025) โดยมีกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สภาพอากาศวันนี้ ไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า-ฝนเพิ่ม ภาคใต้ตกหนักบางแห่ง

วิเคราะห์สารบน “โลกออนไลน์” อย่างไร ด้วย Rhetoric 

"เรือกอและ" บ้านทอน 4 ศตวรรษบนเกลียวคลื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง