“นาซา” ปรับโครงสร้างโครงการ Mars Sample Return

Logo Thai PBS
“นาซา” ปรับโครงสร้างโครงการ Mars Sample Return
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
โครงการ Mars Sample Return ของนาซาที่ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ ได้รับการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญ ตามงบประมาณประจำปี

หลังจากที่คณะกรรมการอิสระของโครงการ “Mars Sample Return” หรือโครงการนำตัวอย่างดาวอังคารกลับโลกได้ออกรายงานถึงองค์การนาซา (NASA) ซึ่งสรุปว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีแผนงบประมาณและกำหนดการที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ทีมของนาซาเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการใหม่ของตัวเองขึ้นมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการอิสระ

ในรายงานของคณะกรรมการอิสระกล่าวว่า ยานลงจอดเก็บตัวอย่าง (Sample Retrieval Lander) และยานโคจรสำหรับกลับโลก (Earth Return Orbiter) นั้นไม่มีทางพัฒนาเสร็จได้ภายในปี 2027 ถึง 2028 ตามที่ทีมวิศวกรของโครงการวางแผนไว้ นอกจากนี้ งบประมาณทั้งหมดนั้นจะอยู่ในช่วงระหว่าง 8,000 - 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับว่าสูงมาก นอกจากนี้ ทางโครงการเองไม่มีทางรู้ได้ว่าในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเป็นปีที่โครงการจะเริ่มจะมีงบประมาณให้โครงการเท่าใด

ปัจจุบัน คณะกรรมการปรับปรุงภารกิจของนาซาเองกำลังวางแผน เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของภารกิจใหม่ และปรับปรุงงบประมาณรวมถึงกำหนดการใหม่ทั้งหมด หากการปรับปรุงโครงสร้างเสร็จสิ้นแล้ว นาซาจะนำไปให้คณะกรรมการอิสระพิจารณาต่อไป ก่อนที่จะยืนยันโครงสร้างของภารกิจเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงปลายปี 2024

การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจจะเน้นไปที่การปรับปรุงงบประมาณต่อปี ปัญหาทางเทคนิคทีอาจเกิดขึ้นได้ และคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของแผนภารกิจใหม่ เช่น โครงการที่ปรับปรุงแล้วอาจจะลดปริมาณของตัวอย่างที่จะนำกลับมายังโลกเพื่อลดความซับซ้อนของภารกิจ

ที่มาภาพ: NASA
ที่มาข้อมูล: spacenews

“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง