"ศรีสุวรรณ" ร้องสอบรัฐบาล "เลี่ยงบาลี-หาเสียง" กู้เงินแจก ขัด รธน.

การเมือง
13 พ.ย. 66
11:18
720
Logo Thai PBS
"ศรีสุวรรณ" ร้องสอบรัฐบาล "เลี่ยงบาลี-หาเสียง" กู้เงินแจก ขัด รธน.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ศรีสุวรรณ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี "เศรษฐา" แถลงรายละเอียดโครงการดิจิทัล วอลเล็ต แจกเงิน 10,000 บาทให้คนไทย 50 ล้านคน ขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ชี้เลี่ยงบาลี สร้างภาพตอบสนองนโยบายขณะหาเสียง มองคนไทย 70 ล้านคนแบกรับหนี้ร่วมกัน

วันนี้ (13พ.ย.2566) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการฯ อาคาร B นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม.231(1) ประกอบ ม.23(1) แห่ง พรป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 เพื่อเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.140 ประกอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ม.53 หรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ออกมาแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้กับประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 70,000 บาท/เดือน และ มีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยแหล่งเงินที่จะนำมาแจกคือ การออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท

อ่าน : "ดิจิทัลวอลเล็ต" แจก 50 ล้านคน รายได้ไม่เกิน 7 หมื่นฝาก 5 แสน

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ นายเศรษฐา พูดมาโดยตลอดว่า จะไม่กู้เงินมาดำเนินการโครงการนี้แต่อย่างใด อันถือเป็นการตระบัดสัตย์ของผู้นำประเทศ ที่ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรง การกลืนน้ำลายตัวเอง โดยใช้ช่องทางในการกู้เงินมาแจกดังกล่าว เป็นไปเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองเท่านั้น อันอาจขัดต่อ ม.9 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 อีกทั้งไม่เข้าข่ายเป็นกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันตาม ม.53 ของกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด

การจะออกกฎหมายกู้เงินดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายการเงิน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 2548 โดยเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะใน ม.20 และ ม.22

อ่าน : ไม่ตรงปก! แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท-รุมสับไปไม่รอดกู้เงินอนาคต

นอกจากนั้น ยังอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ม.140 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเท่านั้น

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

แต่การที่รัฐบาลของนายเศรษฐา จะกู้เงินมาแจกโดยออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน นั้น เป็นการเลี่ยงบาลี เพื่อต้องการสร้างภาพในการตอบสนองนโยบายที่พรรคของตนเคยหาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น แต่คนไทยทั้ง 70 ล้านคนจะต้องมาร่วมกันแบกรับหนี้ เพื่อร่วมกันใช้ดอกเบี้ย ร่วมกันใช้หนี้ในอนาคตกันทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจน จึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับคนในอนาคตต่อไปด้วย

อ่าน : "ศิริกัญญา" ชี้รัฐรู้แก่ใจดิจิทัลวอลเล็ตถึงทางตัน ออก พ.ร.บ.เงินกู้ขัดกฎหมาย

องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลใช้อำนาจไปตามอำเภอใจดังกล่าวได้ จึงได้นำความมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า การออก พรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.140 ประกอบ ม.53 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 หรือไม่ อย่างไร เพื่อยุติการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมือง บนความเสียหายของวินัยการเงินการคลังของชาติต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าว

อ่าน : นายกฯ เชื่อ 320 เสียงพรรคร่วมหนุน พ.ร.บ.เงินกู้แจกเงินดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง