สัปดาห์ที่ 2 ลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" กว่า 8.27 หมื่นคน มูลหนี้รวม 4.36 พันล้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สัปดาห์ที่ 2 ลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" กว่า 8.27 หมื่นคน มูลหนี้รวม 4.36 พันล้าน

สังคม
11 ธ.ค. 66
07:23
615
Logo Thai PBS
สัปดาห์ที่ 2 ลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" กว่า 8.27 หมื่นคน มูลหนี้รวม 4.36 พันล้าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
10 วัน ยอดลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" กว่า 84,507 คน มากสุด "กทม.-นครศรีธรรมราช-สงขลา-นครราชสีมา-ขอนแก่น" ขณะที่ มูลหนี้รวมกว่า 4,463 พันล้านบาท เจ้าหนี้ 54,952 คน

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้เข้าสู่วันที่ 10 ซึ่งจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 84,507 คน เพิ่มขึ้น (จากวันที่ 9 ธ.ค.) 1,754 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 76,911 คน และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 7,596 คน รวมจำนวนเจ้าหนี้ 54,952 คน มีมูลหนี้รวม 4,463.863 ล้านบาท

พื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด

1. กรุงเทพมหานคร ยังมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 5,440 คน เจ้าหนี้ 4,250 คน มูลหนี้ 369.263 ล้านบาท 

2. จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 3,548 คน เจ้าหนี้ 2,629 คน มูลหนี้ 186.258 ล้านบาท

3. จ.สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,440 คน เจ้าหนี้ 2,262 คน มูลหนี้ 200.216 ล้านบาท

4. จ.นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 3,321 คน เจ้าหนี้ 1,934 คน มูลหนี้ 220.160 ล้านบาท

5. จ.ขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,124 คน เจ้าหนี้ 1,467 คน มูลหนี้ 130.933 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 

1. จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 112 คน เจ้าหนี้ 72 คน มูลหนี้ 4.517 ล้านบาท

2. จ.ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 171 คน เจ้าหนี้ 117 คน มูลหนี้ 12.730 ล้านบาท

3. จ.สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 240 คน เจ้าหนี้ 163 คน มูลหนี้ 7.201 ล้านบาท

4. จ.ตราด มีผู้ลงทะเบียน 259 คน เจ้าหนี้ 126 คน มูลหนี้ 6.995 ล้านบาท

5. จ.สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 307 คน เจ้าหนี้ 186 คน มูลหนี้ 11.802 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำแนวทางให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองผู้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ได้ประสานการทำงานบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจ ช่วยให้พี่น้องประชาชนเป็นอิสระ หลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบ

โดยใช้การทำงานลักษณะคู่ขนาน กล่าวคือ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มี.ค.2567 ควบคู่กับการประสานบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

จะเชิญเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย ซึ่งขณะนี้ก็มีหลายอำเภอที่ท่านนายอำเภอได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยผลการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อสรุป คือ การงดในเรื่องของการเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในระดับพื้นที่ต้องขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคี อันได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียง ช่วยกันสื่อสารในทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อเชื้อเชิญให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียนให้มากที่สุด

รวมทั้งดำเนินการเจรจาประนอมหนี้ ไกล่เกลี่ยกัน ด้วยทางออกอย่างสันติวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้หมดไปอย่างถาวร ประชาชนจะได้พ้นจากความทุกข์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งญาติ ลูกหลาน ก็จะได้ปลดจากพันธนาการหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งตนอยากให้ทุกภาคส่วนได้ ACTION NOW (ทำทันที) เพื่อพี่น้องประชาชนได้ปลดพันธนาการจากหนี้โดยเร็วที่สุด

กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียน ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง