"ชัยธวัช" รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นั่งผู้นำฝ่ายค้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ชัยธวัช" รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นั่งผู้นำฝ่ายค้าน

การเมือง
20 ธ.ค. 66
09:56
1,222
Logo Thai PBS
"ชัยธวัช" รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นั่งผู้นำฝ่ายค้าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ชัยธวัช" รับ สนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านคนที่ 10 สส.ก้าวไกล-สำนักเลขาธิการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดี ไร้เงา ปชป.

วันนี้ (20 ธ.ค.2566) สภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ลำดับที่ 10

โดยเมื่อถึงกำหนดพิธี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการ พร้อมอ่านว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารประเทศ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11-13 ก.ย.2566 และพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เลือกนายชัยธวัช ตุลาธน เป็นหัวหน้าพรรค แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

จากนั้นนายชัยธวัช ได้ถวายบังคมต่อพระบรมมาฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธี สส.ของพรรคก้าวไกล รวมถึงข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ที่มาร่วมในพิธีร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน โดยเป็นที่สังเกตว่าไม่มี สส. พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็น สส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โปรดเกล้าฯ "ชัยธวัช" ผู้นำฝ่ายค้าน จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ 20 ธ.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง