ปีใหม่ 2567 ชวนเที่ยว "อารามอร่าม 10 วัด" ทั่วกรุงเทพฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปีใหม่ 2567 ชวนเที่ยว "อารามอร่าม 10 วัด" ทั่วกรุงเทพฯ

สังคม
27 ธ.ค. 66
08:41
4,882
Logo Thai PBS
ปีใหม่ 2567 ชวนเที่ยว "อารามอร่าม 10 วัด" ทั่วกรุงเทพฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ วธ.ชวนประชาชนชมไฟประดับ 10 วัด เข้าพิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ ฟรี จนถึงวันที่ 5 ม.ค.2567 ส่วนคอหนังห้ามพลาดจัดฉายโปรแกรมภาพยนตร์ตลอดทั้งเดือนธันวาคม ที่หอภาพยนตร์

วันที่ 26 ธ.ค.2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมมอบความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ โดยจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2567 สร้างความสุขให้แก่ประชาชนในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดเทศกาลประเพณีอันดีงามของชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม และการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

กิจกรรมทางศาสนา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล กิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 2 ม.ค.2567 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร, วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดาราม วรวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ทั้งนี้ จะเปิดไฟส่องสว่าง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเยี่ยมชมความสวยงามและศิลปกรรมอันทรงคุณค่าในยามค่ำคืน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่เวลา 18.00–21.00 น. นอกจากนี้มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2566–1 ม.ค.2567 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ส่วนภูมิภาค ณ วัดต่าง ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และในต่างประเทศ ณ วัดไทยในต่างประเทศ วัดในประเทศอาเซียน และวัดทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรเปิดให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2566–5 ม.ค.2567 พร้อมทั้งเปิดชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค.2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยให้ประชาชนร่วมชมความงามของอาคารโบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า และการจัดแสดงนิทรรศการภายในพระที่นั่งต่าง ๆ

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2567 ณ อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลกโดยมีผลงานและเนื้อหาจากศิลปินไทยและศิลปินระดับโลก 60 คน จาก 21 ประเทศ

เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ 88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ และนิทรรศการภายใต้โครงการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรมการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ “นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 6–7 ม.ค.2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงผลงานนาฏดุริยางคศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ กิจกรรมออกร้านจัดจำหน่ายของดีวิถีไทย 4 ภาค การแสดงผลงานทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ การแสดงและการบรรเลงโดยนักเรียน นักศึกษาของสถาบันฯ

ด้านหอภาพยนตร์เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2566 เป็นโปรแกรมภาพยนตร์ “Coming of Daze วันผันผ่านของวัยว้าวุ่น” ประกอบด้วยภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่แสดงช่วงการเปลี่ยนผ่านสำคัญของช่วงวัยแห่งความสับสนในชีวิต ที่มีฉากหลังเป็นสถาบันการศึกษา อันเป็นสถานที่เติบโตและเป็นจุดเปลี่ยนของวัยรุ่นทั่วโลกมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง น่ารัก และสนุกสนาน

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนส่งความสุขออนไลน์ด้วยบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e - Card) ผ่านทางเว็บไซต์ https://ecard.m-culture.go.th โดยดาวน์โหลดการ์ดที่สร้างได้จนถึงวันที่ 1 ม.ค.2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง