สภาทนายความ ชี้แจง โต้ปมห้ามเข้าห้องน้ำ-ตรวจผ้าอนามัยช่วงอบรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภาทนายความ ชี้แจง โต้ปมห้ามเข้าห้องน้ำ-ตรวจผ้าอนามัยช่วงอบรม

สังคม
29 ธ.ค. 66
07:28
624
Logo Thai PBS
สภาทนายความ ชี้แจง โต้ปมห้ามเข้าห้องน้ำ-ตรวจผ้าอนามัยช่วงอบรม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สภาทนายความฯ ออกคำชี้แจง กรณีไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างอบรมมรรยาททนายความ 3 ชั่วโมง ระบุคลาดเคลื่อนต่อความจริง

วันที่ 28 ธ.ค.2566 จากกรณีถึงการแชร์ประสบการณ์ ของผู้เข้าอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 และกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2-3/2566 ของ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้เข้าอบรมลุกไปเข้าห้องน้ำในช่วงระหว่างการอบรม รวมถึงการขอดูผ้าอนามัยของผู้เข้าอบรมหญิง  

ล่าสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกคำชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า เรื่องข้อเท็จจริงกรณีมีผู้นำเสนอข่าวออนไลน์ที่คลาดเคลื่อนต่อความจริง

ตามที่ปรากฏข้อความในสื่อออนไลน์เรื่อง “ขอดูผ้าอนามัยหน่อย” สภาทนายความขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง แต่ในวันอบรมจริยธรรมได้มีสุภาพสตรีผู้เข้าอบรมจะไปเปลี่ยนผ้าอนามัย เจ้าหน้าที่อำนวยการถามว่ามีผ้าอนามัยสำรองหรือไม่ ถ้าไม่มีให้มารับได้ที่ฝ่ายอำนวยการ ซึ่งได้เตรียมสำรองไว้ให้

ส่วนเรื่องการเข้าอบรมจริยธรรม 3 ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำ ไม่เป็นความจริง เพราะช่วงเวลาประมาณ 09.00-10.00 น. หลวงพ่อเป็นผู้อบรมจริยธรรม และต่อจากนั้นสภาทนายความอบรมมรรยาททนายความ ระหว่างรอยต่อการสลับวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีการทยอยเข้าห้องน้ำได้ปกติ

ส่วนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบางคนใช้คำพูดไม่เหมาะสมนั้น เนื่องจากในวันเวลาดังกล่าวต้องคอยดูแลผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมจำนวนมาก ซึ่งแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันจึงทำให้เกิดความเครียด อาจมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม สภาทนายความต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

คำชี้แจง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คำชี้แจง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คำชี้แจง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับขั้นตอนการเข้าอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความ

1. ต้องมารายงานตัวเข้ารับการอบรมฯ เวลา 07.00-08.00 น. ลงชื่อครั้งที่ 1
2. ปิดเครื่องการสื่อสารและเข้าห้องอบรมตามลำดับที่นั่ง
3. เข้าแถวถ่ายภาพหมู่ตามลำดับที่นั่ง
4. เข้ารับการอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
5. นั่งประจำแถวตามลำดับเพื่อลงชื่อครั้งที่ 2

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกท่านต้องรายงานตัวตามกำหนดเวลา หากพ้นกำหนดระยะเวลาจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการอบรม
ต้องแต่งกายตามระเบียบการเข้าสอบของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ นักศึกษาทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความให้ครบ 3 ชั่วโมง และไม่อนุญาตให้เล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างการอบรมฯ

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบปากเปล่า รวมถึงการผ่านการทดสอบการฝึกงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,596 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง