โพลเผยปี 2566 คนไทย “เหนื่อยหน่าย” กับอะไรมากที่สุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โพลเผยปี 2566 คนไทย “เหนื่อยหน่าย” กับอะไรมากที่สุด

เศรษฐกิจ
31 ธ.ค. 66
09:36
677
Logo Thai PBS
โพลเผยปี 2566 คนไทย “เหนื่อยหน่าย” กับอะไรมากที่สุด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นิด้าโพล เผยปี 2566 คนไทย “เหนื่อยหน่าย” ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ สูงถึง 58.63 % รองลงมา การเมือง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ส่วนใหญ่คนไทยค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่กับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน

วันนี้ (31 ธ.ค.2566) “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-20 ธ.ค.2566 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,310 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ

สิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่าย ในปี 2566 พบว่า ร้อยละ 58.63 เบื่อหน่าย ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมา เป็นปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภาร้อยละ 25.42 และอันดับสามคือ ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮกข้อมูล ร้อยละ 23.13

ขณะที่ ปัญหาราคาพลังงาน ร้อยละ 20.76 , ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด ร้อยละ 20.23, ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร้อยละ 19.54 ,ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 16.03

ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระบุว่า ร้อยละ 13.89 ,ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ร้อยละ 11.91 ,ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 10.61

ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย ร้อยละ 9.85 ,ปัญหาการคอร์รัปชันในทุกระดับ ร้อยละ 9.62 ,ปัญหาการจราจร ร้อยละ 7.56 ,ปัญหากระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 5.65 ,ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ในระบบราชการ ร้อยละ 5.19 ,ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ ร้อยละ 4.58 และ ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหาความรัก ร้อยละ 0.92

เมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 42.75 รองลงมา ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ เศรษฐกิจไม่ดีราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง ร้อยละ 27.86 และ มีความสุขมาก เพราะ มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ร้อยละ 18.63

ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 อ่านข่าวอื่น:

คนจีนใช้เงินเปย์สัตว์เลี้ยง สูงถึง2.5 หมื่นบาท ชี้โอกาสทองสินค้าไทย

เข็น Quick Win 99 วัน พณ.ฟุ้งลดครองชีพกระตุ้นศก.1.2 หมื่นล้าน 

ไม่ฟรีแล้ว! จ่าย 15 บาท BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายเริ่ม 2 ม.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง