สิ้น "ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี" อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของ มธ. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สิ้น "ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี" อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของ มธ.

สังคม
3 ม.ค. 67
10:48
2,376
Logo Thai PBS
สิ้น "ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี" อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของ มธ.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

วันนี้ (3 ม.ค.2567) แฟนเพจชมรมเพื่อนโดม แจ้งว่า "ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี" อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (25 ก.พ.2525 – 31 พ.ค.2531) ได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2567 เวลา 20.18 น. สิริอายุ 88 ปี

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ นอกจากเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังเคยเป็นคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นลาออกเพื่อรับตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อปี 2543

อ่านข่าว : วงการน้ำหมึก อาลัย "อาจารย์ปั๋ง" เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของ มธ.

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของ มธ.

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของ มธ.

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ เคยได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึง 2 ครั้ง ในช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เมื่อปี 2519 และต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในปี 2525 จากนั้นได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะใหม่ๆเพิ่มขึ้น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

ตลอดจนยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการขยายการเรียนการสอนไปยังศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกด้วย

ทั้งยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2540 นับเป็นผู้สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆ

อาลัย "อังศณา ช้างเศวต" เจ้าของเพลงดังประกอบละคร "คู่กรรม"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง