ครม.เคาะร่างกม.อากาศสะอาด โทษผิดทางแพ่ง-ปรับพินัย

Logo Thai PBS
ครม.เคาะร่างกม.อากาศสะอาด โทษผิดทางแพ่ง-ปรับพินัย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดแล้ว ชี้เป็นสิทธิพื้นฐานประชาชนพึงจะได้ ด้าน "ก้าวไกล" เตรียมเปิดสภา 11 ม.ค.นี้พิจารณาร่าง 102 มาตรา 10 หมวด ไฮไลท์นายกรัฐมนตรี นั่งคุมเองกำหนดโทษผิดทางแพ่ง-ปรับพินัย คุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันนี้ (9 ม.ค.2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าว : "ญี่ปุ่น" แผ่นดินไหว 6.0 อาฟเตอร์ช็อกใกล้จุดเดิมวันปีใหม่

ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ที่ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นสิทธิพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนควรได้รับ

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 10-11 ม.ค.นี้จะเดินไปทางไป จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 รัฐบาลยืนยัน จากทุกมาตรการทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เน้นเร่งสร้างอากาศสะอาด สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน

อ่านข่าว รู้จักร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด "สู้ฝุ่น PM2.5" เร่งออก กม.รอง 22 ฉบับ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด

ขณะที่โซเชียลได้ทวีต X ที่รัฐบาลไฟเขียวพ.ร.บ.อากาศสะอาด โดยจักรพล (ท็อป) ตั้งสุทธิธรรม @jakkaphon13 ระบุว่า ขอบคุณครับท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ทำงานกับท่าน

กล้ายืนยันสุดตัวว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐา เดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหา PM2.5  ท่านห่วงใย จริงจัง และตั้งใจขจัดปัญหานี้อย่างแท้จริง   

รับลูกประชุมสภาพิจารณากฎหมายสะอาด

ส่วนนายณัฐวุฒิ บัวประทุม @nuttha_MFP สส.ก้าวไกล ทวีตX ว่า
วิปฝ่ายค้าน ป/ช เพื่อเตรียมการประชุมสภา ประจำสัปดาห์ โดยมีวาระสำคัญคือร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งรัฐบาลขอแทรกมาเป็นวาระด่วน เพื่อพิจารณาในวันที่ 11 ม.ค.นี้ โดยพรรคก้าวไกล ได้เสนอร่างพ.รบ.ฝุ่นพิษ และมลพิษข้ามพรมแดน รอนายกรัฐมนตรีลงนาม เพื่อนำมาพิจารณาไปพร้อมกัน รวมเป็นทั้งหมด 7 ร่าง

คลี่ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด มีอะไรใหม่ 

สำหรับสำหรับร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ

เหตุผลและความจำเป็นในการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพ.ร.บ.นี้เพื่อกำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศให้เป็นระบบ ลดสาเหตุการเกิดมลพิษที่แหล่งกำเนิด และป้องกันมลพิษ ฝุ่น ควัน และกลิ่น เข้าสู่สภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศ

รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพอากาศระบบการเฝ้าระวัง ระบบการเตือนภัยและระบบการจัดการในสถานการณ์วิกฤตจากมลพิษทางอากาศ และการพัฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เพื่อให้อากาศสะอาด
โดยมีทั้งหมด 102 มาตรา 10 หมวดและบทเฉพาะกาล

นายกรัฐมนตรี นั่งบอร์ดคุมอากาศสะอาด

สาระสำคัญนอกจากกำหนดนิยามแล้ว ยังมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดการอากาศสะอาด มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และการตั้งผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและตัวแทนจากภาคประชาสังคม การตั้งคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับจังหวัด มีผู้ว่าฯราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ

นอกจากนี้ให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด ระบบเฝ้าระวัง การเตือนภัย รวมทั้งจัดทำแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ เช่น การเผาป่า พื้นที่เกษตร การเผาในที่โล่ง ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง สถานที่ประกอบกิจการ เป็นต้น มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

ขณะที่ยังมีข้อเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับการประกาศเขตเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการกำหนดเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด การแต่งตั้งเจ้าพนักงาอากาศสะอาด

อ่านข่าว 31 จังหวัดอ่วมฝุ่น PM 2.5 กทม.ฝุ่นพิษระดับสีแดง 3 พื้นที่

ปัญหาการจราจร เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดฝุ่นในกทม.-ปริมณฑล

ปัญหาการจราจร เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดฝุ่นในกทม.-ปริมณฑล

ปัญหาการจราจร เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดฝุ่นในกทม.-ปริมณฑล

เอาผิดปรับทางแพ่ง-ปรับพินัย

และที่สำคัญกำหนดความรับผิดทางแพ่ง ต้องชดใช้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายตามมาตรา 72 และมาตรา 73 ส่วนโทษทางอาญา ให้ผู้กระทำโดยเจตนาหรือประมาท ปล่อยทิ้งอากาศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา

ส่วนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศจนก่อให้เกิดการแพร่กระจายเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท และปรับไม่เกินอีกวันละ 1 ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทำเช่นนั้น

ส่วนหมวดที่ 10 มาตรการปรับเป็นพินัย กล่าวคือ มาตรา 86 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขจัดทำรายงานการปล่อยอากาศเสียมาตรา 38 (3) มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฝ่าผืนมาตรา 39 มีความผิดพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าว ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายต่อสมอง-ระบบประสาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง