เตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟู "ผู้ป่วยจิตเวช" จากยาเสพติด 7,000 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟู "ผู้ป่วยจิตเวช" จากยาเสพติด 7,000 คน

สังคม
10 ม.ค. 67
12:52
524
Logo Thai PBS
เตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟู "ผู้ป่วยจิตเวช" จากยาเสพติด 7,000 คน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ป.ป.ส.จับมือกองทัพ ตำรวจ สธ.เตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ลดความเดือดร้อนชุมชน เบื้องต้นสำรวจพบ 7,000 คน ต้องเข้ากระบวนการบำบัด

วันที่ 9 ม.ค.2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจรองรับผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในพื้นที่

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ยาเสพติดเป็นเวลานานจนเกิดอาการทางจิตและก่อความรุนแรงในชุมชน ที่ได้กำหนดปฏิบัติการ Quick Win มีเป้าหมายในการนำผู้ป่วยจิตเวชจากการสำรวจจำนวนกว่า 7,000 คน เข้าสู่กระบวนการบำบัด

หากพบผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ที่นอกเหนือจากสำรวจ ให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดด้วย และเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2567 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อห่วงใยถึงปัญหาจิตเวชที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย และมอบหมายให้ กองทัพบก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือถึงมาตรการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ผ่านกระบวนการบำบัดจนมีอาการดีขึ้นแล้ว แต่เมื่อส่งกลับไปยังชุมชน ไม่ได้กินยาตามกำหนด หรือกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ทำให้เกิดอาการทางจิตและอาจก่อความรุนแรงขึ้นอีก

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า หลังการประชุมในวันนี้ หน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข กองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นตรงกันในการร่วมมือกันที่จะจัดตั้งศูนย์รองรับการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ใน 2 รูปแบบ คือ

  • ศูนย์รักษ์ใจ เพื่อเป็นสถานที่ชั่วคราวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยจะเปิดดำเนินการใน 4 พื้นที่ ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี อุบลราชธานี และกาญจนบุรี ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมแพทย์ทหารบก ได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทหารที่จะปฏิบัติงานในศูนย์รักษ์ใจทั้ง 4 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตระยะพักฟื้น เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาแล้ว ซึ่งต้องกินยารักษาต่อเนื่อง แต่ชุมชน/ครอบครัว ไม่พร้อมที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด ในขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และนครพนม ทั้งนี้ ทางกองทัพขอกลับไปหารือต้นสังกัดในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

การจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตระยะพักฟื้น ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 หน่วยงาน โดยสถานที่ และบุคลากรจะเป็นของกองทัพ และมีกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมดูแลให้สถานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึงอบรมให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย

ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจผู้ป่วยเพื่อนำเข้ารักษา และศูนย์พักคอย ฝึกอาชีพเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมได้ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะจัดประชุมและดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาความมั่นคง เข้าร่วมพัฒนาจุดนี้

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาการคลุ้มคลั่งจากยาเสพติด จะเร่งเปิดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด โดยให้พร้อมในต้นเดือน ก.พ.2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง