"กยศ." ให้ "ผู้กู้" เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 15 ก.พ.67 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กยศ." ให้ "ผู้กู้" เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 15 ก.พ.67

สังคม
26 ม.ค. 67
18:19
2,447
Logo Thai PBS
"กยศ." ให้ "ผู้กู้" เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 15 ก.พ.67
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กยศ. พร้อมให้ "ผู้กู้" เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป 09.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ลงทะเบียนนัดวันทำสัญญาได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2567

วันนี้ (26 ม.ค.2567) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้เวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% ปลดภาระผู้ค้ำประกันหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่จากเดิม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินต้น เป็นตัดเงินต้นส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ โดยเปิดให้ผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกองทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2567 เป็นต้นไป

ผู้กู้ลงทะเบียนนัดหมายวันเข้าทำสัญญาล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก กองทุนจะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00 - 20.00 น. และจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ทำสัญญาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯ ได้เตรียมดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

โดยผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่

- กลุ่มก่อนฟ้องคดี

- กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี

- กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา

- กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีแล้ว

รวมทั้งกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนนัดหมาย ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ผู้กู้ยืมลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.2567 ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th และจะเริ่มทำสัญญาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2567 เป็นต้นไป ที่สำนักงานของกองทุนฯ

หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดให้ผู้กู้เข้าทำสัญญาได้ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกองทุนฯจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงแรกคาดว่าจะมีลูกหนี้เข้ามาทำสัญญาจำนวนมาก ดังนั้น ในช่วง 3 เดือนแรกกองทุนฯ จะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา 09.00 - 20.00 น.

การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี ซึ่งคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป 

อ่านข่าวอื่น ๆ

จนท.อุทยานฯ ตรวจ "ฟาร์มสิงโตนครปฐม" พบ 28 ตัว มีหลักฐานครบ

ตำรวจ ปปป.ซ้อนแผนจับ “ศรีสุวรรณ” เรียกรับ 1.5 ล้าน “อธิบดีกรมการข้าว” แลกไม่ยื่นร้องเรียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง