"ภาษาโส้-ข้าวหมูแดงนครปฐม" ขึ้นบัญชี 18 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ภาษาโส้-ข้าวหมูแดงนครปฐม" ขึ้นบัญชี 18 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Logo Thai PBS
"ภาษาโส้-ข้าวหมูแดงนครปฐม" ขึ้นบัญชี 18 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
วธ.ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการ ภาษาโส้ โนราควน ผ้ามุกนครพนม ผ้าทอใยกัญชงม้ง ชุดไทยพระราชนิยม ประเพณีลอยเรืออูรักลาโว้ย ข้าวหมูแดงนครปฐม แกงหัวตาล ปลาตะเพียนใบลาน

วันที่ 29 ม.ค.2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) และมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2566 จึงประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการ ได้แก่

ประเภทรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่ ภาษาโส้, ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ ตุ๊บเก่ง โนราควน, ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ ผ้ามุกนครพนม ขุดเรือยาว ผ้าทอใยกัญชงม้ง

ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง เพลงพวงมาลัย, ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ได้แก่ ชุดไทยพระราชนิยม ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ งานปีผีมด ประเพณีลอยเรืออูรักลาโว้ย ประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร

ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรชาติและจักรวาล ได้แก่ ข้าวแคบ ข้าวหมูแดงนครปฐม แกงหัวตาล, ด้านงานฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ ปลาตะเพียนใบลาน เครื่องถมนคร, ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ ว่าวแอก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง บอร์ด ICH เห็นชอบขึ้นบัญชี 18 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ปี 66 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง