"กมธ.งบฯ ปี 2567" เคาะตั้ง 9 คณะอนุกรรมาธิการฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กมธ.งบฯ ปี 2567" เคาะตั้ง 9 คณะอนุกรรมาธิการฯ

การเมือง
2 ก.พ. 67
10:03
1,340
Logo Thai PBS
"กมธ.งบฯ ปี 2567" เคาะตั้ง 9 คณะอนุกรรมาธิการฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กมธ.งบประมาณปี 67 เคาะตั้ง 9 คณะอนุกรรมาธิการฯ พรรคร่วมรัฐบาล มาเต็ม "ก้าวไกล" โวยแบ่งเค้กยึดแต่หน่วยงงานรัฐบาลดูแล หวั่นกระทบความเป็นอิสระ ขณะที่ "ภูมิธรรม" แจงปรับแนวทางทำงานให้เร็วขึ้น เหตุพิจารณาล่าช้ามามาก

วันนี้ (2 ก.พ.2567) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ใน กมธฯ งบประมาณปี 2567 จำนวน 9 คณะ ดังนี้ 

1.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านการบริหาร เช่น นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์, นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย, นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ, น.ส.เบญจา แสงจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นต้น

2.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ 1 เช่น น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย, นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ, นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.ศนิวาร บัวบาน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

3.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ 2 อาทิ นายสุรเกียรติ เทียนทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย, นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ, นายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ, นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ, น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

4.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านมั่นคง เช่น พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย, นายทวี สุระบาล สส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ, นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ, นายสุไลมาน บือแนปีแน สส.ยะลา พรรคประชาชาติ, นายชยพล สท้อนดี สส.กทม.พรรคก้าวไกล, นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย

5.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านสังคม อาทิ นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย, นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย, นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย, นายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ, น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ, น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อดีต สส.นครปฐม พรรคก้าวไกล, นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

6.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านการปกครอง อาทิ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายคอซีย์ มามุ สส.ปัตตานี พรรคพลังประชารัฐ, นายชลธานี เชื้อน้อย สส.ลำปาง พรรคก้าวไกล, น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

7.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย, น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย, นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ, นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม.พรรคก้าวไกล, นายอิสรพงษ์ มากอำไพ อดีต สส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์

8.คณะอนุกรรมาธิการ ด้านแผนงานบูรณาการ อาทิ นายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล, น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ, พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์

9.คณะอนุกรรมาธิการ ข้อสังเกต อาทิ นางฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย, นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

รายชื่อ คณะเต็ม  

ภูมิธรรม เวชชยชัย

ภูมิธรรม เวชชยชัย

ภูมิธรรม เวชชยชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังที่ประชุมมีมติตั้ง 9 คณะอนุกรรมาธิการใน กมธ.งบประมาณปี 2567 แล้วเสร็จ ปรากฎว่า น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวในที่ประชุม กมธ. ว่า การตั้งคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 9 คณะ ยกเว้นคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกต จะพบว่าเป็นการตั้งคณะอนุกรรมาธิการที่มีลักษณะแบ่งตามหน่วยงานที่พรรคร่วมรัฐบาลดูแล ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่การตั้งคณะอนุกรรมาธิการจะแบ่งตามรายการงบประมาณที่ต้องการให้ตรวจสอบ เช่น รายการงบประมาณสำหรับการฝึกอบรม คุรุภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการฯตามที่ที่ประชุมได้มีมติในครั้งนี้ อาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระต่อการทำงานของคณะอนุฯหรือไม่

ทำให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธาน กมธ.ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากการพิจารณางบประมาณของปี 2567 มีความล่าช้ามาเป็นเวลานาน จึงคิดว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการฯจะสามารถทำให้การพิจารณางบประมาณทำได้รวดเร็วมากขึ้น

อ่านข่าวอื่น ๆ

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนด "14 ชนิดกีฬาอาชีพ" เจ็ตสกี-อีสปอร์ต

ธนาคารหน่วยกิต เพิ่มโอกาสการศึกษาให้แรงงาน

ลาออกยกทีม คณะอนุกรรมการฯ ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง