ดรามา "แรงงาน" เสนอร่าง กม.ยกเลิก "เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม"

สังคม
17 ก.พ. 67
19:21
610
Logo Thai PBS
ดรามา "แรงงาน" เสนอร่าง กม.ยกเลิก "เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เดือดในโลกออนไลน์ #เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม หลังดรามากระทรวงแรงงาน เสนอร่าง กม.ยกเลิก "เลือกตั้ง" หลังเพิ่งรับรองบอร์ดชุดแรกเมื่อ 14 ก.พ.

กลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์อีกครั้ง #เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ที่ติดอันดับคำค้นใน X ตลอดทั้งวัน หลังทวิตเตอร์ของประกันสังคมก้าวหน้า ได้โพสต์ว่า

ด่วน! หลังจากที่ฝ่ายอำนาจเก่าพ่ายแพ้อย่างหนักในการ เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ที่ผ่านมาล่าสุด กระทรวงแรงงานได้เสนอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ให้บอร์ดใช้ระบบแต่งตั้งเหมือนเดิม ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาบรรจุลงในวาระครม. แล้วหากครม. เห็นชอบจะเข้าสู่กระบวนการสภา

ต่อมาช่วงเย็นที่ผ่านมา ยังโพสต์ X พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามยกเลิกระบบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ระบุว่า โดยผู้ประกันตนอาจถูกผลักดันโดยกลุ่มอำนาจเก่าของกระทรวงแรงงานที่ฝังรากอยู่มาอย่างยาวนาน ฝากรัฐมนตรีคนปัจจุบันทบทวนกฎหมายประกันสังคมฉบับสอดไส้นี้อย่าปล่อยให้การมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนต่อกองทุนลดลงไปมากกว่านี้เลย

โดยหยิบยกยกเอกสาร มาตรา 3 ที่ให้ยกเลิกความในวรรค 3 ของมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายผู้ประกันตน หญิงและชาย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส”

สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2566 โดยเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเป็นครั้งแรก โดยพบว่าจากทั้ง 934 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง กว่า 150,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.3 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 850,000 คน 

โดยพบว่าตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า ได้รับการคัดเลือกยกทีม และเพิ่งผ่านการรับรองเมื่อ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา  

อ่านข่าว เปิดโฉม 7 ว่าที่บอร์ดประกันสังคมชุดแรก

สปส.ส่ง SMS ชวนผู้ประกันตน- นายจ้าง ใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง