ศัพท์เฉพาะ! นายด่าน-นายอำเภอ-นายทหาร จำเป็นต้องสังคายนา?

การเมือง
21 ก.พ. 67
10:31
367
Logo Thai PBS
ศัพท์เฉพาะ! นายด่าน-นายอำเภอ-นายทหาร จำเป็นต้องสังคายนา?
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานไปรีวิว ชื่อตำแหน่ง คำนำหน้าในตำแหน่งต่าง ๆ สังคายนาใหม่ ชาวโซเชียลเสียงแตก หลังดรามา นายกรัฐมนตรีตรวจเยียมด่านศุลกากรหญิง

กรณีนายศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ลงพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะตอนลงพื้นที่ จ.นครพนม แล้วไปพบกับหัวหน้าด่านศุลกากร เป็นผู้หญิง 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) บอกว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้ว ยังพบว่ามีคณะผู้ติดตามในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ แต่ยังพบว่าขบวนยังยาว คนติดตามยังมาก จึงสั่งการใน ครม.ย้ำอีกครั้งขอให้ลดผู้ติดตามลง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน การจราจร

ย้ำว่าไม่ต้องห่วงเรื่องบารมีเอาที่จำเป็นยกคนมากประชาชนจะไม่แฮปปี้

สั่งรีวิวชื่อ-คำนำหน้าตำแหน่ง

นายชัย กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีนโยการใช้ถ้อยคำเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และส่งเสริมทางเพศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม คำนำหน้าชื่อสิทธิทางเพศ ต้องสัมพันกับการใช้คำ และในลงพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะตอนไป จ.นครพนม แล้วไปพบกับหัวหน้าด่านศุลกากร เป็นผู้หญิง

แต่นายกรัฐมนตรี ไปเผลอเรียกว่า นายด่านศุลกากร ทำให้หัวหน้าด่านอึกอัก จึงรู้สึกว่าศัพท์ที่ใช้ ต้องมีการสังคายนาใหม่ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานไปรีวิว ชื่อตำแหน่ง คำนำหน้าในตำแหน่งต่าง ๆ ควรจะเป็นคำที่สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

กรณีดังกล่าว นิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเช้าช่อง 3  ระบุว่าระหว่างประชุมกับนายกรัฐมนตรี จังหวะที่เรียกถาม นายด่านก็แสดงตัว นายกรัฐมนตรี แซวว่าจะให้เรียกนายด่านหรือนางด่าน จึงตอบว่าไปว่าแล้วแต่นายกรัฐมนตรีสะดวกเลย เป็นการแซวกันเล่น

ส่วนอนาคต จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง นายด่าน ให้เหมาะกับเพศหรือไม่มองว่าไม่สำคัญ

นายด่านเป็นผู้หญิงก็มีเยอะ มองว่าการถูกเรียกว่านายด่าน เป็นคำที่น่ารักและเหมาะสมดีแล้ว
 นายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล

ชื่อเฉพาะคำนำหน้า นายด่าน-นายอำเภอ

สำหรับชื่อ-ตำแหน่ง คำนำหน้าในตำแหน่งต่างๆ ถือเป็นชื่อเฉพาะที่ใช้มานานแล้ว ข้อมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุดังนี้ 

  • นายอำเภอ ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ รับผิดชอบในการบริหารราชการของอำเภอ ปัจจุบันนายอำเภอทั่วประเทศ มี 324 ตำแหน่งเป็นผู้หญิง 30 คน 
  • ตำแหน่งนายด่านศุลกากร ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ โดยทำหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ด่านศุลกากร เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นๆ สำหรับสินค้านำเข้า และส่งออก และของติดตัว การคืนอากร การควบคุม สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการศุลกากร ปัจจุบันมีนายด่านศุลกากร 47 ด่าน 
  • มีนายแพทย์ใหญ่ ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นแพทย์ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด หน่วยงานในสังกัดที่สำคัญคือ โรงพยาบาลตำรวจ
  • นายเรือ คือผู้บังคับการเรือ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของเรือมีภาระผูกพันให้เรือเป็นไปตามอนุสัญญา กฎข้อบังคับต่างๆ เช่น STCW SOLAS MARPOL ISPS MLC กฎหมาย ข้อบังคับเมืองท่า และท่าเรือ รวมถึงนโยบายของบริษัทด้วย ที่เรียกว่า อำนาจสั่งการข้ามขั้นตอนปกติ เป็นผู้นาสูงสุดในเรือ และมีอำนาจหน้าที่เต็มในการสั่งการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งเรือจอดและเรือเดิน เพื่อที่จะรักษาชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพย์สินด้วย
  • นายช่างศิลป์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางช่างศิลป์ ออกแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การร่าง เขียนแบบ หรือออกแบบทั่วไปในการจัดทำภาพ ฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร และการตกแต่งอาคารสถานที่ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพและจำลองแบบพิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่มให้ถูกต้องตาม
  • นายทหาร ผู้มีหน้าที่ในเรื่องการรบประจำกองทัพทหาร มีการแบ่งประเภทของนายทหาร นายทหารสัญญาบัตร แบ่งเป็น 6 ประเภท นายทหารประจำการ นายทหารนอกกอง นายทหารพิเศษและผู้บังคับการพิเศษ นายทหารกองหนุน นายทหารนอกราชการ นายทหารพ้นราชการ
  • นายสัตวแพทย์ คำว่า "สัตวแพทย์" สามารถสื่อความหมายได้ 2 กรณี คือ สัตวแพทย์ และนายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ คือ บุคคลที่เรียนจบสัตวแพทย์ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับคุณวุฒิปริญญาทางสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) และได้รับใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งและมีสัตวแพทย์หญิง 

อ่านข่าวอื่นๆ

"ฮุนเซน" เยี่ยม "ทักษิณ" บ้านจันทร์ส่องหล้า - ตํารวจคุมเข้ม

ส.ธนาคารไทยแนะ ปชช. ตั้งค่าจำกัดวงเงินจ่ายออนไลน์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง