ธปท.ประกาศ 12 เม.ย.67 "วันหยุดธนาคาร"

สังคม
21 ก.พ. 67
10:20
7,743
Logo Thai PBS
ธปท.ประกาศ 12 เม.ย.67 "วันหยุดธนาคาร"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
วางแผนธุรกรรมการเงินก่อนหยุดยาว 5 วันติดช่วงสงกรานต์ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศวันหยุดสถาบันการเงินเพิ่มคือ วันที่ 12 เม.ย.2567

วันนี้ (21 ก.พ.2567) ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นั้น

อัปเดตวันหยุดธนาคาร 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เม.ย.2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

อ่าน : วันหยุดเมษายน 2567 : รื่นเริงเถลิงศกหยุดยาวสงกรานต์ 5 วันรวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง