อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 2567 จ่ายอะไรบ้าง

เศรษฐกิจ
2 มี.ค. 67
14:47
953
Logo Thai PBS
อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 2567 จ่ายอะไรบ้าง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

วันนี้ (2 มี.ค.2567)นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนมี.ค.2567 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 มี.ค.2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 ม.ค.-26 ก.พ.2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มี.ค.2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.2567) ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน/สีม่วง) BTS (สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู) ARL (Airport Rail Link/สายสีแดง) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

และในวันที่ 11-13 มี.ค.2567 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อัตรา 100 บาทต่อเดือน (ม.ค.-มี.ค. 2567)

สำหรับผู้ที่เกิดวันเดือนปี ประกอบด้วย เกิดก่อนวันที่ 1 ม.ค.2507 ม.ค.-มี.ค.2567 จำนวน 300บาท ,เกิดระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค.2507 ก.พ.-มี.ค.2567 จำนวน 200 บาท และเกิดระหว่าง 1-29 ก.พ.2507 มี.ค.2567 จำนวน 100 บาท

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) แล้ว ภายในวันที่ 26 ก.พ. 2567 จะได้รับการโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)

หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) หรือ กรณีไม่มีบัญชีตาม (1) จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ (ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 6 มี.ค. 2567)

นอกจากนี้ วันที่ 20 มี.ค.2567 จ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตน 27 ม.ค.-26 ก.พ.2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลาง รายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ.2567 ระบุว่า สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวน 4,656.08 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค4,006.43ล้านบาท ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 34.64 ล้านบาท ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ140.43 ล้านบาท

มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 จำนวน 252.93 ล้านบาท และสวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ จำนวน 221.65 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 198.65 ล้านบาท มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 23.00 ล้านบาท

อ่านข่าวอื่นๆ:

ส.อ.ท. กังวลสินค้าราคาถูกบุกตลาดไทย กระทบยอดขายวูบ 30 %

รีบเลย! ลงทะเบียนออนไลน์ "แก้หนี้นอกระบบ" ถึงเที่ยงคืนนี้

ประเมิน "หนี้นอกระบบ" นายกฯ ไม่พอใจตัวเลขลงทะเบียนแก้หนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง