"นายกรัฐมนตรี" ย้ำ 10 เม.ย.นี้ ชัดเจนเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต

เศรษฐกิจ
2 เม.ย. 67
18:32
5,026
Logo Thai PBS
"นายกรัฐมนตรี" ย้ำ 10 เม.ย.นี้ ชัดเจนเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นายกรัฐมนตรี ย้ำ 10 เม.ย.นี้ ชัดเจนเรื่องเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ส่วน "ครม." เห็นชอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

วันนี้ (2 เม.ย.2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการพูดถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2568 ซึ่งจะมีการปรับเพื่อนำเงินไปใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่ว่า ยังไม่ได้มีการพูด รอวันที่ 10 เม.ย.นี้ และนำเข้าที่ประชุม ครม.หนเดียวดีกว่า จะได้ไม่เกิดความสับสน

ผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุม ครม.ได้มีการพูดถึงการเปิดกาสิโนด้วยหรือไม่ นายรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่มี

อ่านข่าว ศาลออกหมายจับ "บิ๊กโจ๊ก" คดีฟอกเงินเว็บพนัน

ครม.ไฟเขียวเร่งรัดใช้งบปี 2567 

ด้านนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันที

เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้บังคับตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอโดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

ทั้งนี้ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว สงป.จะแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ หากคาดว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้ง สงป. เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพับตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2568-2571) ฉบับทบทวน ตามที่ คกก.นโยบายการเงินการคลังฯ เสนอ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ พ.ศ.2561 และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บ หรือหารายได้การจัดทำงบฯ และการก่อหนี้ของหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ พ.ศ.2561 

อ่านข่าวอื่นๆ

พุ่งติดจรวด ! ราคาทองเหลืออีก 250 บาท ทะลุบาทละ 40,000

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง