"เศรษฐา" เคาะไตรมาส 4 แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

เศรษฐกิจ
10 เม.ย. 67
11:25
18,394
Logo Thai PBS
"เศรษฐา" เคาะไตรมาส 4 แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ชัดเจน! "เศรษฐา" แถลงแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ใช้เงิบงบปี 2567-68 หลังปรับกรอบอีก 152,700 ล้านบาทเป็น 3.752 ล้านล้านบาทหนุนโครงการ ประชาชน 50 ล้านคนได้ใช้เงินไตรมาส 4

วันนี้ (10 เม.ย.2567) เมื่อเวลา 11.30 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่ 3/2567 โดยแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับแหล่งเงิน ซึ่งจะมีการแถลงความชัดเจนด้วยตัวเอง 

นายเศรษฐา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า พร้อมและยืนยันว่าไม่มี เซอร์ไพรส์ เนื่องจากบอกมานานแล้วว่าจะมีการแถลงวันนี้

ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นถ้วนจากทุกภาคส่วน

จากนั้นนายเศรษฐา แถลงว่า นโยบายเรือธงจะยกระดับเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะใส่เงิน 500,000 ล้านบาท ในระบบเศรษฐกิจ ลงไปถึงฐานรากครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน ให้ได้ใช้เงินในไตรมาส 4 เพื่อใช้จับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่กำหนด ส่งผลเศรษฐกิจให้เติบโตร้อยละ 1.2-1.6 ยืนยันจะทำตามรัฐธรรมนูญ และกระบวนการตามกฎหมายระเบียบและตรวจสอบได้

รัฐบาลได้ฝ่าฟันอุปสรรค และตั้งใจดำเนินนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

ใช้กรอบเงินปี 68-ธ.ก.ส.แจกเกษตรกร

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับแหล่งเงินทางเลือกมีข้อสรุปว่าวงเงิน 500,000 ล้านบาท สามารถบริหารจัดการบริหารผ่านเงินงบประมาณได้ทั้งหมด ได้ใช้งบปี 2567-68 ควบคู่กันไป

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคืองบประมาณรายจ่ายปี 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท ได้ขยายกรอบวงเงินงบปี 2568 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นอีก 152,700 ล้านบาท เป็น 3.752 ล้านล้านบาท

ส่วนที่ 2 เงินอีก 172,300 ล้านบาท จะใช้มาตรา 28 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์ (ธกส.) ดูแลกลุ่มเกษตรกร 17 ล้านคน และส่วนที่ 3 เงินปีงบ 2567 บริหารเงินงบ 175,000 ล้านบาท รวมถึงงบประมาณกลางก็อาจนำมาใช้ถ้าเงินไม่พอ

ถ้านำ 3 ส่วนมารวมกันจะเพียงพอกับ 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

อ่านข่าว "เศรษฐา" สั่งหาแหล่งเงินอื่น แทนกู้แจกดิจิทัล 1 หมื่นบาท

เปิดเกณฑ์ร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต

ส่วนนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า เงิน 500,000 ล้านบาท สามารถบริหารผ่านกระบวนการงบประมาณทั้งหมด โดยใช้งบปี 2567-68 ควบคู่กัน

เกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ​อายุเกิน 16 ปี มีรายได้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี และเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนการใช้จ่ายจะใช้ในระดับอำเภอ ให้ใช้ในร้านค้าระดับเล็กเท่านั้น
นายจุลพันธ์ุ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

นายจุลพันธ์ุ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

นายจุลพันธ์ุ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

นอกจากนี้คุณสมบัติร้านค้า กำหนดใช้จ่ายร้านค้าขนาดเล็ก และการใช้จ่ายระหว่างร้านไม่กำหนดเชิงพื้นที่ และขนาดของร้านค้า และการใช้จ่ายเงินได้หลายรอบระหว่างประชาชน สินค้าทุกประเภทใช้ได้ ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ ออนไลน์ การใช้จ่ายจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเอง โดยมีเป้าหมายให้เป็นซูเปอร์แอปฯ และจะให้ใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆ

ร้านค้าจะถอนเป็นเงินสดได้ ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น ส่วนการถอนเงินสดไม่สามารถถอนได้ทันที ต้องให้มีการใช้เกินสองรอบจึงจะถอนได้ เพื่อป้องกันการทุจริต ได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาดูแล

คลังตั้ง 3 เกณฑ์ "คนรวย" หมดสิทธิ "ดิจิทัล วอลเล็ต"

เช็กเกณฑ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

  • กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจำนวนประมาณ 50 ล้านคน

  • อายุเกิน 16 ปี เดือนที่มีการลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

  • เงื่อนไขการใช้จ่าย ระหว่างประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น

  • ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ โดยรอบที่ 1 จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด) ตั้งแต่รอบที่ 2 ขึ้นไป จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า

  • ประเภทสินค้า สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม
เกณฑ์การรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

เกณฑ์การรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

เกณฑ์การรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ทั้งนี้ประชาชนและร้านค้า จะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 โดย กระทรวงการคลังในฐานะเลขานุการและกรรมการ จะนำมติที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนเมษายน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง