เริ่ม 10 พ.ค.67 กกต. เปิดให้รับใบสมัคร สว.

การเมือง
9 พ.ค. 67
11:44
7,167
Logo Thai PBS
เริ่ม 10 พ.ค.67  กกต. เปิดให้รับใบสมัคร สว.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เริ่ม 10 พ.ค.67 กกต. เปิดให้รับ "ใบสมัคร สว." ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือก เช็กรายละเอียดการขอรับเอกสารการสมัครได้เลย

วันนี้ (9 พ.ค.2567) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.2567 เป็นต้นไป โดยต้องไปติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ใบ สว. 2 พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว หรือ ใบ สว. 3 และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครด้วยตนเอง จากนายทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต

ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
  • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ 
  • หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอพพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. ต้องติดต่อรับเอกสารการสมัครจากนายทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้ข้อมูลผู้สมัคร โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนที่สำคัญมีความถูกต้อง ตลอดจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสมัคร เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้ในระบบบริหารจัดการเลือก โดยเอกสารที่นายทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต มอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก มีดังนี้ 

1. แบบใบสมัคร (สว. 2)

2. แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3)

3. แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4)

4. คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ) และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต) ทุกแห่ง

อ่านข่าว : มีคำตอบ! "สว.มีไว้ทำไม" หน้าที่-สิทธิ-อำนาจ สภาสูงชุดที่ 13

เรื่องน่ารู้ ก่อนเลือก สว.67 สมาชิกวุฒิสภาชุดที่ 13 ของประเทศไทย

ทำได้-ไม่ได้ เลือก สว. ลายแทง "แสวง" ถึง ผู้สมัคร สื่อ นักการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง