กกต.เคาะสมัคร สว. 20-24 พ.ค. เลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย.

การเมือง
13 พ.ค. 67
15:36
4,412
Logo Thai PBS
กกต.เคาะสมัคร สว. 20-24 พ.ค. เลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.มีมติรับสมัครเลือก สว. วันที่ 20-24 พ.ค. พร้อมเปิดไทม์ไลน์กำหนดเลือก สว.ระดับอำเภอ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. และระดับประเทศ 26 มิ.ย.

วันนี้ (13 พ.ค.2567) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2567 นั้น

อ่านข่าว : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สว.ชุดใหม่

วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังต่อไปนี้

กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 -24 พ.ค.2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด (ไม่เวันวันหยุดราชการ)

อ่านข่าว : กางปฏิทิน "เลือก สว." ชุดใหม่ เช็ก "วิธี-เอกสาร" สมัครรับเลือก มีอะไรบ้าง

กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

  • วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย.2567
  • วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย.2567
  • วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย.2567

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว.2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว.4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ) ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)

อ่านข่าว :

3 วันผู้ขอรับเอกสารสมัคร สว.ทะลุ 5,000 คนแล้ว กทม.มากสุด

โบกมือลา "สว.250" วาระ 5 ปี ก่อนส่งไม้ต่อ สว.ชุดใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง