รัฐบาลคาดค่าจ้างขั้นต่ำ 400 ทั่วประเทศบังคับใช้ ก.ย.-ต.ค.นี้

เศรษฐกิจ
14 พ.ค. 67
13:36
1,096
Logo Thai PBS
รัฐบาลคาดค่าจ้างขั้นต่ำ 400 ทั่วประเทศบังคับใช้ ก.ย.-ต.ค.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
รองโฆษกรัฐบาลเผยค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ คาดประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เดือน ก.ย.-ต.ค.นี้

วันนี้ (14 พ.ค.2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้าง 400 บาททั่วประเทศ โดยกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการค่าจ้าง ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดให้สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2567

2. กำหนดให้ประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดือน พ.ค.2567

3. สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อให้การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัด และคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างมีหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เดือน พ.ค.-ส.ค.2567

4. สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง เสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัด และคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อทบทวนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 และเสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ เดือน ก.ย.-ต.ค.2567

อ่านข่าว

ชาวสวนมะนาวยิ้มแป้น ตลาดกลางรับซื้อมะนาวแป้น 1.4 หมื่นตัน

โครงการ "เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท" ผ่านมุมมอง "อดีตผู้ว่า ธปท."

"วราวุธ" จ่อขอหมายศาลคุย "ไนช์ เชื่อมจิต" เตือนเพจอุปการะเด็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง