ส่งออก "แป้งมัน" พุ่ง กว่า 1.8 หมื่นล้าน ปีนี้ตลาดจีนรับไม่อั้น

เศรษฐกิจ
16 พ.ค. 67
11:42
1,573
Logo Thai PBS
ส่งออก "แป้งมัน" พุ่ง กว่า 1.8 หมื่นล้าน ปีนี้ตลาดจีนรับไม่อั้น
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สนค. เผย ไทยส่งออกแป้งมัน ไตรมาส 1.8 หมื่นล้านบาท ขยาย 49 % ตลาดจีนรับเบอร์ 1 คู่ค้าไทย แนะรัฐบาลควรเร่งหนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ หวังดันรายได้ให้ชาวไร่มันฯ กว่า 7 แสนรายพุ่ง

วันนี้ (16 พ.ค.2567) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกแป้งมันสำปะหลังดิบ มีมูลค่ารวม 18,116.19 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 49.12 แป้งมันสำปะหลังแปรรูป มีมูลค่ารวม 8,578.13 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 4.99

แม้ว่าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 (ม.ค. – มี.ค.) มูลค่าการส่งออกรวม 33,167.38 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ 16.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากปริมาณการส่งออกมันเส้นลดลง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ภาพรวมการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ของโลก ในช่วงต้นปี ไทยยังคงครองส่วนแบ่งตลาดโลกเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 18.70 ของมูลค่าการส่งออกของทั้งโลก รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ลาว สหรัฐอเมริกา และ จีน

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ จีน ซึ่งไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งหมดไปตลาดจีนถึงร้อยละ 48.00 ของมูลค่าการส่งออกจากไทยไปโลก และไทยเป็นแหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของจีน (ไทยมีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 48.87 ของมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งหมดของจีน)

ส่วนตลาดส่งออกที่สำคัญอื่น ๆ ของไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 12.82 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปโลก) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 9.99) ไต้หวัน (ร้อยละ 5.44) และมาเลเซีย (ร้อยละ 3.73)

สำหรับผลผลิตปี 2567 ได้ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ต.ค. 2566 ไปจนถึงก.ย. 2567 โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 3,096 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลง ร้อยละ 6.27 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) และคาดว่าตลอดปี 2567 จะมีผลผลิต 26.88 ล้านตัน (ลดลง ร้อยละ 12.21 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) (ที่มา: กรมการค้าภายใน)

ตอนนี้มันสำปะหลังเผชิญกับปัญหาโรคศัตรูพืช เช่น โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้ ภาวะแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทำให้มันสำปะหลังในหลายพื้นที่ยืนต้นตาย ทำให้ ผลผลิตปี 2567 ได้ทยอยออกสู่ตลาดไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิตในภาพรวมปีนี้

ผอ.สนค. กล่าวอีกว่า แป้งมันสำปะหลังใช้เป็นวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา กระดาษ สิ่งทอ กาว หรือเอทานอล และยังเป็นแป้งที่ปราศจากกลูเตนตามธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ มีจุดเด่นนี้จึงช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางการตลาดให้กับแป้งมันสำปะหลัง

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ขณะเดียวกัน มันสำปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทนความแห้งแล้ง ทำให้มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในด้านการรักษาความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤติความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น

หากรัฐบาลเร่งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาพันธุ์ที่ทนโรค และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ก็จะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 7 แสนครัวเรือนได้

สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย เพื่อให้มีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

การพยากรณ์อากาศ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรขั้นสูง เช่น โดรน เซ็นเซอร์ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการตัดสินใจเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ำ การจัดการศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว

ตลอดจนใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย เช่น การประกันพืชผล และการกระจายความหลากหลายของ พันธุ์พืชที่ปลูก เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน

อ่านข่าว: ราคาทองคำเช้านี้ ขึ้นอีก 50 บาท "รูปพรรณ" ขายบาทละ 41,500

รมว.คลัง นัดถก ผู้ว่าฯธปท.ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ พรุ่งนี้

“ค่าครองชีพพุ่ง-การเมืองวุ่นวาย” ฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภควูบต่อเนื่อง

“ทุเรียนไทย” ยังโดดเด่นในญี่ปุ่น ผู้ส่งออกชี้ให้เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง