กทม.ชี้แจงใช้งบ 2.9 ล้านจ้างเอกชนกำหนดอัตลักษณ์ "กทม."

สังคม
29 พ.ค. 67
19:33
1,353
Logo Thai PBS
กทม.ชี้แจงใช้งบ 2.9 ล้านจ้างเอกชนกำหนดอัตลักษณ์ "กทม."
กทม.ชี้แจงใช้งบประมาณ 3 ล้านบาทเพื่อการออกแบบและติดสติกเกอร์ใหม่บนคานรางรถไฟฟ้า นั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

วันนี้ (29 พ.ค.2567) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีที่มีข้อสงสัยว่า กทม.ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาทเพื่อการออกแบบและติดสติกเกอร์ใหม่บนคานรางรถไฟฟ้า นั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริง คือ กทม.ใช้งบประมาณจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการมาแล้วเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา ในวงเงิน 2,952,600 บาท

อ่านข่าว : กทม.เปลี่ยนสติกเกอร์ "Bangkok" รอบ 20 ปี ต้อนรับ Pride Month

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.ได้หาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-Bidding) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (70%) ประกอบเกณฑ์ราคา (30%) ดูบริษัทที่มีจุดเด่นและประสบการณ์ด้านการออกแบบ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งระหว่างดำเนินการได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและภาพลักษณ์องค์กรตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้กำหนดการใช้อัตลักษณ์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration)

สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์เหมาะสม มีมาตรฐาน และมีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างการรับรู้และจดจำอัตลักษณ์ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวประกอบด้วย

1.ระบบตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ตราสัญลักษณ์แบบอักษร ตราสัญลักษณ์หน่วยงานในสังกัด กทม. ข้อกำหนดการนำไปใช้

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

2.ระบบสี ได้แก่ ระบบสีหลัก ระบบสีรอง ระบบสีสัญลักษณ์ และข้อกำหนดการนำไปใช้

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

3. ระบบตัวอักษร ได้แก่ ชุดตัวอักษรหลักภาษาไทย – อังกฤษ (เสาชิงช้า) ชุดตัวอักษรรองภาษาไทย – อังกฤษ (อนุพันธ์ และไทยสารบัญ) และข้อกำหนดการนำไปใช้

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

4 ลวดลายกราฟิกอัตลักษณ์ จำนวน 2 ชุด

5. หลักเกณฑ์การใช้ภาพถ่ายประกอบกับตราสัญลักษณ์

6. ชุดภาพและระบบสีของชุดภาพสัญลักษณ์

7.รูปแบบการใช้สัญลักษณ์บนสื่อต่าง ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อออนไลน์ทั่วไป ข่าวทั่วไป เทศกาลต่าง ๆ การให้ข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก การอ้างอิงคำพูด การประกาศ รูปแบบ VDO

8. รูปแบบการใช้สัญลักษณ์สำหรับงานต่าง ๆ ได้แก่ งานนำเสนอ (Powerpoint Template) การพิมพ์โปสเตอร์ การพิมพ์ฉากหลัง การพิมพ์แผ่นพับ การพิมพ์ประกาศนียบัตร จอดิจิทัลในศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ใต้รางรถไฟฟ้า สื่อ VDO การขึ้นชื่อและตำแหน่งบนวิดีโอ เว็บไซต์

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

9. การนำอัตลักษณ์ไปใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ และป้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการ (ตัวอย่างการออกแบบ) เช่น สมุดโทรศัพท์ ถุงกระดาษ กล่องพัสดุ จานอาหาร จานรองแก้ว แก้ว แก้วเซรามิค สมุดปากกา ดินสอ ป้ายชื่อประจำโต๊ะ นามบัตร บัตรแสดงตน สายคล้องบัตรแสดงตน บัตรผู้มาติดต่อ เสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต เน็กไท หมวกแก๊ป รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบัส รถบรรทุก รถขยะ รถจักรยานยนต์ ถังขยะ ป้ายหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ เคาน์เตอร์บริการประชาชน และข้อกำหนดการนำไปใช้

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

กทม.จ้างเหมาเอกชนกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของ กทม.ตั้งแต่ปี 66 วงเงิน 2.95 ล้านบาท

10. ตราสัญลักษณ์ประเภทเคลื่อนไหวสำหรับงานวิดีโอ ความยาว 2 วินาที 5 วินาที 10 วินาที 15 วินาที

11.คู่มืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว แห่เช็กอิน ป้าย Bangkok แต่ยังเสียงแตกแบบไหนสวยกว่า  

ยอดสะสม 787 คน "ฝีดาษลิง" ไทยตัวเลขขยับหลังสงกรานต์

สวมสิทธิชาวนา! ปลอมชื่อซื้อ “พันธุ์ข้าว” ราคาถูกไปขายแพง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง