เอกชนแห่ประมูลข้าว 10 ปี พณ.วอนอย่าวิตกคุณภาพข้าว

เศรษฐกิจ
10 มิ.ย. 67
15:58
824
Logo Thai PBS
เอกชนแห่ประมูลข้าว 10 ปี  พณ.วอนอย่าวิตกคุณภาพข้าว
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
คึกคัก! ประมูลข้าวโกดัง 10 ปี ผู้ส่งออก-โรงสี เข้ายื่นซองรวม 8 ราย คาดทราบผู้ชนะ 17 มิ.ย. ก่อนประกาศชื่อ 21 มิ.ย.นี้ พาณิชย์วอนประชาชนอย่าวิตกคุณภาพข้าว ย้ำก่อนนำออกจำหน่ายต้องตรวจสอบคุณภาพ

วันนี้ (10 มิ.ย.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าว ในโกดัง 10 ปี จากโครงการรับจำนำปี 2556/57 ปริมาณ 15,000 ตัน

ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดประมูลทั่วไปแบบยกโกดัง 2 โกดัง คือ คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100 %) ปริมาณ 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบ และ คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ปริมาณ 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ

เป็นครั้งแรกของปี 2567 ซึ่งอคส. ได้เปิดให้เอกชนที่สนใจ ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 จนถึงเวลา 12.00 น. พบว่า มีผู้เข้ายื่นซอง 8 ราย ประกอบด้วย บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จ.กำแพงเพชร บริษัท ธนสรร ไรซ์ จ.ชัยนาท

หจก.อุบลไบโอเกษตร จ.อุบลราชธานี บริษัท อุบลไบโอเอทานอลจำกัด (มหาชน) จ.อุบลราชธานี บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อา.การเกษตร จ.นครสวรรค์ บริษัท ทรัพย์แสงทอง จ.สุพรรณบุรี บริษัท สหธัญ จ.นครปฐม และ บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 จ.นครสวรรค์

จากการสอบถามตัวแทนผู้ส่งออกแห่งหนึ่ง ระบุว่า บริษัทไม่ได้ยื่นซองในวันนี้ แต่มาสังเกตุการณ์ พบ มีเอกชนเข้ามายื่นซองคึกคักเกิดกว่าที่คาดไว้ จากเดิมคาดว่าจะมีผู้สนใจเพียง 4-5 รายเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่บริษัทไม่ยื่นซอง เนื่องจากกังวลเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์ข้าวของบริษัท ที่มีทั้งส่งออกและขายในประเทศ

เจ้าหน้าที่อคส.รายหนึ่ง กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ อคส. จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ อคส.

ผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ประกาศจะสามารถเข้ายื่นซองเสนอราคาซื้อได้ในวันที่ 17 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะเปิดซองเสนอราคาทันที ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน

คณะทำงานจะพิจารณาจากผู้ที่เสนอซื้อราคาสูงสุดในแต่ละคลัง โดยจะเจรจากับผู้ที่ชนะการประมูล หรือผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุดก่อน และกำหนดต้องทำสัญญาซื้อขายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ อคส.แจ้งผลเป็นทางการ พร้อมวางหลักประกันเงินสด ในอัตรา 5 % ของมูลค่าสัญญา

ทั้งนี้หากไม่มาทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด จะถูกริบหลักประกันทั้งหมด และหากผู้ซื้อทิ้งสัญญา อคส. จะเจรจากับผู้เสนอซื้อสูงสุดในลำดับถัดไป โดยผู้ทิ้งสัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาที่จำหน่ายได้ ให้ อคส. ด้วย

สำหรับการผู้ที่ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าสินค้าก่อนระบมอบข้าวสารโดยชำระครั้งแรกภายใน 20 วันนับจากวันที่ลงนามสัญญา หากฝ่าฝืนจะถูกริบหลักประกัน ส่วนรับมอบข้าวนั้นกรณีปริมาณข้าวสารไม่เกิน 1 หมื่นตัน จะต้องรับมอบและขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วันนับจากวันทำสัญญา และปริมาณที่เกิน 1หมื่นตัน แต่ไม่เกิน 2หมื่นตัน ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบและขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันทำสัญญา

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติ ทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญจากจังหวัดต่างๆมายื่นซองอย่างคึกคัก

อคส.จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่ 21 มิ.ย. ส่วนข้อกังวลที่ว่าจะไม่มีผู้มายื่นสองคุณสมบัติจึงคลายกังวลไปได้และคิดว่าทั้ง 8 รายจะมามายื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ พร้อมเพรียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามกลไกตลาด ข้าวจำนวนดังกล่าว มีผู้สนใจและสามารถนำไปปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายต่อไป

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนกังวลในเรื่องกับผลกระทบต่อสุขภาพ หา่กต้องบริโภคข้าวดังกล่าว เพราะหากผู้ประมูลได้จะนำออกจำหน่ายก็จะต้องนำข้าวไปปรับปรุงคุณภาพก่อนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิ โดยกรมการค้าภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และถ้าผู้ประมูลได้จะส่งออกข้าวก็จะต้องผ่านการตรวจสอบทางกายภาพและสารปนเปื้อนหรือสารพิษอย่างละเอียด โดยกรมการค้าประเทศซึ่งจะออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานให้เพื่อไปประกอบพิธีการส่งออกหลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วเท่านั้น

อ่านข่าว:

รัฐเปิดประมูลข้าวเก่า ยังไร้เสียงตอบรับ "ข้าวถุง" มั่นใจคนกินแยกได้

คึกคัก! 8 บริษัทดังร่วมชิงยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าว 10 ปี

หอการค้าชี้"บอลยูโร" ทำเงินสะพัด 8 หมื่นล้าน เศรษฐกิจขยาย 5%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง