ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาด 4 มาตราเลือก สว. ขัด รธน.หรือไม่ 18 มิ.ย.นี้

การเมือง
12 มิ.ย. 67
13:09
1,372
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาด 4 มาตราเลือก สว. ขัด รธน.หรือไม่ 18 มิ.ย.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาดคำร้อง กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 4 มาตรา ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 18 มิ.ย.นี้ เวลา 09.30 น.

วันนี้ (12 มิ.ย.2567) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบไปด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

กรณีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม 2 คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ใน 4 มาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่

อ่านข่าว : กกต.ส่งเอกสารแจงศาล รธน. ปม 4 มาตรา พ.ร.ป.เลือก สว.ขัด รธน.หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 09.30 น.

อ่านข่าว : เช็ก! รายชื่อผู้ได้รับเลือก สว.ระดับอำเภอ

เปิดขั้นตอนเลือก สว.ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.67

ข่าวที่เกี่ยวข้อง