เช็ก! รายชื่อผู้ได้รับเลือก สว.ระดับอำเภอ

การเมือง
11 มิ.ย. 67
18:54
25,095
Logo Thai PBS
เช็ก! รายชื่อผู้ได้รับเลือก สว.ระดับอำเภอ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอแล้ว ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติ-พฤติการณ์

วันนี้ (11 มิ.ย.2567) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนั้น

ขณะนี้สำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ และแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ และข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) จากช่องทางดังกล่าว

อ่านข่าว : คนเด่น-คนดัง ผ่านด่านแรก สว.อำเภอ 23,645 คน 

จึงขอเชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ หากพบว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศแล้วแต่กรณี หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

อ่านข่าว : เปิดยอดผู้สมัคร สว.ผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัด 23,645 คน 

หรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 สามารถแจ้งได้ที่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงาน กกต.

สำหรับจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ รอบแรก จำนวน 32,190 คน เป็นชาย 19,754 ราย และ เป็นหญิง 12,436 คน จากนั้นการเลือกในรอบที่ 2 ระดับอำเภอ หรือการจับฉลากแบ่งสายเลือกไขว้ ได้จำนวนผู้ได้รับเลือก เข้าไปสู่การเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 23,645 คน โดยเป็นชาย 15,077 คน และเป็นหญิง 8,568 คน

ซึ่งมีกำหนดเลือกระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

อ่านข่าว :

เปิดขั้นตอนเลือก สว.ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.67 

กกต.แถลงเลือก สว.ระดับอำเภอเรียบร้อยดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง