"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 15 ก.ค. : น้ำที่เหลืออยู่แบ่งให้เกษตรกรทำนาได้หรือไม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 15 ก.ค. : น้ำที่เหลืออยู่แบ่งให้เกษตรกรทำนาได้หรือไม่

สังคม
15 ก.ค. 58
18:20
129
Logo Thai PBS
"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 15 ก.ค. : น้ำที่เหลืออยู่แบ่งให้เกษตรกรทำนาได้หรือไม่

น้ำใช้การได้ในเขื่อนหลัก เขื่อนภูมิพลร้อยละ 1 เขื่อนสิริกิติ์ ร้อยละ 5 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนน้อย ร้อยละ 6 เขื่อนป่าสัก ร้อยละ 4 รวมกันเหลือเพียงร้อยละ ขณะที่ ครม.มีมติลดการระบายน้ำใน 4 เขื่อนหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อนำมาใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ชาวนาก็ต้องการใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตายเช่นกัน ดร.เสรี ศุภราทิตย์ วิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำเท่าที่เหลืออยู่จะสามารถจัดสรรให้สมดุลทั้งการใช้เพื่ออุปโภคและการเกษตรได้หรือไม่