เครือข่ายเยาวชนสงขลายื่นฟ้องระงับดูดทรายถมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์

ภูมิภาค
20 ส.ค. 58
02:34
189
Logo Thai PBS
เครือข่ายเยาวชนสงขลายื่นฟ้องระงับดูดทรายถมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์

จ.สงขลา จัดทำโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา ด้วยการทำแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งริมหาด ขณะที่เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่เห็นว่าเป็นการทำลายชายหาด โดยเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองขอระงับโครงการ

เครือข่ายเยาวชน จ.สงขลา เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองสงขลาให้ระงับโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา ที่ใช้งบประมาณ 7.5 ล้านบาท

เนื่องจากเกรงว่าวิธีการดูดทรายในทะเลขึ้นมาถมชายหาดและหล่อแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วนำลงไปฝังทรายบริเวณชายหาดจะเป็นการทำลายชายหาดและเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว ในกรณีที่คลื่นกัดเซาะจนทำให้แท่นคอนกรีตแตกออกจากกัน ซึ่งทางเครือข่ายเตรียมที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาเพื่อขอให้ระงับโครงการนี้เอาไว้ก่อน

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 29 พ.ค.2558 และสิ้นสุดโครงการ 26 ก.ย.2558