หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

Logo Thai PBS
หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

ประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ถูกรวบรวมและเรียบเรียงในหนังสือ นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

หนังสือ "นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย " โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารสำหรับการค้นคว้าอ้างอิง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยภายในหนังสือมีรายพระนามพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลสมัยสุโขทัย , กรุงศรีอยุธยา , กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสิ้น 54 พระองค์ พร้อมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสำคัญในแต่ละรัชกาล ถูกรวบรวมเป็นครั้งแรกตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการเรียบเรียงของนักวิชาการ โดยหนังสือ "นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย" จะแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ภาคเอกชนและสื่อมวลชน

ด้าน พล.ต.ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี บรรณาธิการวิชาการ กล่าวว่า รายพระนามพระมหากษัตริย์พยายามให้ถูกต้องมากที่สุด แต่บ้านเมืองขาดตอนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นความลักลั่นมันมีอยู่เสมอ ซึ่งได้พยายามค้นคว้าสอบทาน ค้นหาจากแหล่งต่างประเทศบ้าง ในประเทศบ้าง หรือว่าส่วนที่จดไว้บนลานบ้างพยายามให้เจนที่สุด ในเมื่อเป็นสถาบันเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของประชาชน เราควรรู้จักสถาบันให้ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันดั้งเดิมของเรา

ผศ.ปรีดี พิศภูมิวิถี บรรณาธิการวิชาการ กล่าวว่า สิ่งสำคัญเมื่อได้เห็นนามานุกรมทั้งเล่มจะเห็นเลยว่าพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล จากอดีตถึงปัจจุบัน คือ การสร้างความสุขให้กับประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักในพระราชกรณียกิจของท่าน ไม่ว่าท่านจะทำสงคราม การศาสนา การศิลปวัฒนธรรม หรือแม้แต่การค้าการพาณิชย์ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เพื่อแผ่นดิน คือสิ่งที่น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าเช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง