กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการผู้รับบำนาญที่ใช้สิทธิ์ อันดู กบข.ภายใน ต.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการผู้รับบำนาญที่ใช้สิทธิ์ อันดู กบข.ภายใน ต.ค.นี้

เศรษฐกิจ
29 ก.ย. 58
04:55
827
Logo Thai PBS
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการผู้รับบำนาญที่ใช้สิทธิ์ อันดู กบข.ภายใน ต.ค.นี้

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการผู้รับบำนาญที่เลือกใช้สิทธิ์ อันดู กบข.ครบทุกคนภายในเดือน ต.ค.นี้ หลังมีผู้มายื่นสิทธิ์แสดงความประสงค์ 437,400 ราย

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการและผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 หรือ (อันดู กบข.) ว่า ภายหลังจากหมดเวลาให้ยื่นใช้สิทธิ์ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2558 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์แสดงความประสงค์ทั้งสิ้น 437,400 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ 249,000 ราย และผู้รับบำนาญ 188,400 ราย โดยกรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินให้กับข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีสิทธิ์ อันดู กบข.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการทุกคนได้ภายในเดือน ต.ค.2558 คิดเป็นเงินประมาณ 54,000 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ประสานกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบและยืนยันการมีชีวิตอยู่ของข้าราชการและผู้รับบำนาญ และจะแจ้งรายชื่อให้กับกรมการปกครองในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อยืนยันรายชื่อกลับมายังกรมฯ ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ หลังจากนั้นกรมฯ จะส่งข้อมูลของข้าราชการที่ได้รับการยืนยันให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ดำเนินการตรวจสอบและจ่ายเงินก้อนคืนให้กับข้าราชการต่อไป
 
สำหรับผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเอง คาดว่าจะใช้งบ 16,000 ล้านบาท โดยหลังจากได้รับการยืนยันรายชื่อ จะโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับบำนาญได้ภายในเดือน ต.ค.
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ อันดู และต้องคืนเงินให้กับทางราชการ ต้องคืนเงินให้ครบทั้งจำนวนภายใน 30 ก.ย.นี้ เท่านั้น หากชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ หากผู้รับบำนาญที่ใช้สิทธิ์ อันดู แล้วเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลางจะคืนเงินให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ต่อไป