นายกฯ ตั้ง "มีชัย ฤชุพันธุ์" ประธาน กรธ.-ลงนามแต่งตั้ง สปท. 200 คน

การเมือง
5 ต.ค. 58
06:30
142
Logo Thai PBS
นายกฯ ตั้ง "มีชัย ฤชุพันธุ์" ประธาน กรธ.-ลงนามแต่งตั้ง สปท. 200 คน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน กรธ. พร้อมด้วยกรรมการ 20 คน รวมทั้งแต่งตั้งสมาชิก สปท. 200 คน ส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิก สปช.

วันนี้ (5 ต.ค.2558) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธาน เพื่อสรุปรายชื่อประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ" (กรธ.) เสร็จสิ้นแล้ว ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิก คสช. ตอบรับที่จะทำหน้าที่ประธาน กรธ. ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายมีชัย พร้อมด้วยกรรมการ กรธ. 20 คน 

                 

<"">

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังลงนามคำสั่งแต่งตั้งสมาชิสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) 200 คน โดย ถือเป็นครั้งแรกที่ให้โควตาแก่พรรคการเมืองและกลุ่มกลุ่มการเมือง ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยและกลุ่มแกนนำเสื้อแดงปฏิเสธการเข้าร่วมเป็น สปท.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อสมาชิก สปท. ทั้ง 200 คน โดยเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระบุว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 มาตรา 39/2 วรรค 2 บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 200 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การแต่งตั้ง สปท.ครั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้กำหนดโควตาชัดเจน เมื่อไทยพีบีเอสจัดแบ่งตามหมวดคร่าว ๆ พบว่าใน 200 คน มีทหารเป็น สปท. 69 คน ตำรวจ 14 คน นักการเมืองและภาคประชาชน 116 คน เช่น นายชัย ชิดชอบ, นายกษิต ภิรมย์, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายดุสิต เครืองาม, คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายสุชน ชาลีเครือ, วันชัย สอนศิริ, อลงกรณ์ พลบุตร, นิกร จำนง, นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด และวิทยา แก้วภราดัย และราชสกุล 1 คน คือ ม.ร.ว.จักรรพ จิตรพงศ์ แต่หากแบ่งแบบเจาะลึกพบว่า สปท. ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นอดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) 61 คน ข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ 23 คน ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว 25 คน ตำรวจ ทหาร ที่เกษียณอายุราชการและยังไม่เกษียณอายุราชการ 59 คน นักวิชาการ 13 คน นักการเมืองและภาคประชาชน 10 คน

ติดตามรายชื่อ สปท.ทั้ง 200 คน : www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF