นร.ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง "คณิตศาสตร์โอลิมปิก" ที่มาเลเซีย

สังคม
18 ธ.ค. 58
12:13
323
Logo Thai PBS
นร.ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง "คณิตศาสตร์โอลิมปิก" ที่มาเลเซีย
นักเรียนไทย 16 คนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ประเทศมาเลเซีย คว้ารางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง พร้อมคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 11 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ธ.ค.2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 16 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักเรียนได้รางวัล ดังนี้

1.ประเภทบุคคล
3 เหรียญทอง
-ด.ช.ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
-ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-ด.ช.ธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
5 เหรียญเงิน
-ด.ช.กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-ด.ช.นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-นายนญ กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพฯ
-ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
-ด.ช.ศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพฯ
3 เหรียญทองแดง
-ด.ช.อานุภาพ ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
-ด.ช.วสุ พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพฯ
-ด.ช.ปรากฎ งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
-ด.ช.จิรสิน จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-ด.ช.ธีระชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
-ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมเด็กชาย จ.เพชรบุรี
-ด.ช.พีรพัศ จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
-ด.ญ.ลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

2.ประเภททีม ได้ 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง
3.ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 และคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่สองจาก 11 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน

"การแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียน 40 ทีม รวม 160 คน จาก 11 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย บัลแกเรีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เนปาล ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ขอแสดงความยินดีและขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ นำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป" นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ด.ช.ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยมาแข่งขันและได้เหรียญทองในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษและยากมาก ตนเองมีความถนัดและชอบในวิชาคณิตศาสตร์เพราะรู้สึกว่ามันท้าทายและสนุกกับการคิดหาคำตอบตั้งแต่เด็ก ส่วนเคล็ดลับคือตั้งใจหมั่นฝึกฝน และทำข้อสอบจากสนามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จึงทำข้อสอบในครั้งนี้ได้เกือบหมด และมั่นใจว่าทำคะแนนได้ดีอย่างแน่นอน