พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารวันสุดท้าย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารวันสุดท้าย

สังคม
19 ธ.ค. 58
12:39
133
Logo Thai PBS
พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารวันสุดท้าย
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากยังหลั่งไหลเข้าสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวันสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลช่วงเย็นวันนี้

วันนี้ (19 ธ.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตกแต่งและจัดเตรียมความพร้อมภายในพระวิหารเก๋ง บริเวณมุขด้านหลังพระวิหาร เพื่อเตรียมประดิษฐานพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงบรรจุพระสรีรางคาร ณ ใต้แท่นบัลลังก์ที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์จำลอง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงหล่อเมื่อครั้งฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา

อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนิกชนยังเข้าสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคาร ภายในตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เวลา 8.00น. พร้อมรับหนังสือบวรธรรมพิตรประมวลพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ทางวัดจะเปิดให้สักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารจนถึงเวลา 14.00น.เพื่ิอเตรียมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 

ในเวลา 16.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมในพิธีได้ บริเวณรอบนอกตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้ วันที่ 20 ธ.ค.58 เจ้าพนักงานภูษามาลา จะเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิขึ้นพระราชยานไปประดิษฐาน ณ ตำหนักเดิม และเชิญผอบพระสรีรางคารขึ้นพระราชยานไปประดิษฐานยังพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง