เปิดโรงเรียนพัศดี รุ่นแรก 60 คน เน้นพัฒนาการปกครองเรือนจำ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดโรงเรียนพัศดี รุ่นแรก 60 คน เน้นพัฒนาการปกครองเรือนจำ

สังคม
1 ก.พ. 59
11:06
1,759
Logo Thai PBS
 เปิดโรงเรียนพัศดี รุ่นแรก 60 คน เน้นพัฒนาการปกครองเรือนจำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโรงเรียนสอนหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา (โรงเรียนพัศดี) เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะคุณสมบัติและประสบการณ์ทางการปกครองที่จำเป็นในการดูแลเรือนจำ

วันนี้ (1 ก.พ.2559) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโรงเรียนสอนหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา (โรงเรียนพัศดี) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ให้มีทักษะคุณสมบัติและประสบการณ์ทางการปกครองที่จำเป็น มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาภายในเรือนจำ

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นแรกประกอบด้วยข้าราชการในกรมราชทัณฑ์มีทั้งหมด 60 คน โดยจะเข้าอบรมเป็นระยะเวลา 7 เดือน ซึ่งการอบรมมีหลักสูตรอบรม 5 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาความรู้ในการบริหารงานราชทัณฑ์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง การพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างวินัย ความรับผิดชอบ และวิชาการศึกษาดูงาน

 

ทั้งนี้ คำว่า "พัศดี" ก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้เรียกผู้ควบคุมเรือนจำมานานแล้ว แต่ได้ฟื้นฟูและใช้คำนี้เรียกผู้คุมอีกครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อนำไปปฏิบัติกับผู้ต้องขังได้ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ