ไทยพีบีเอส โฟกัส

ภัยแล้ง 2567

สภาพอากาศในปี 2567 ของประเทศไทย มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากฝุ่นควันที่เพิ่มมากขึ้น เพราะการเผาวัชพืชทางการเกษตรแล้ว สภาพอากาศร้อน และภัยแล้ง ก็ตามมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งน้ำหลายแห่งมีแนวโน้มเก็บน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ได้ตลอดฤดูกาล อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร และน้ำที่ใช้ในก...แสดงเพิ่มเติม
ภัยแล้ง 2567

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด