แกลเลอรี

ย่านสำเพ็งคึกคัก ร้านค้าเปิดขายสินค้าที่จะใช้ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

8 รูป
19 พ.ค. 63
5,075

สมอ.เตรียมกำหนดมาตรฐานสินค้า ที่จะใช้ในชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE และ face shield ซึ่งจากการสำรวจย่านสำเพ็ง พบว่า face shield กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมาก มีทั้งขายปลีกและขายส่ง ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท ขึ้นไป. และหลังจาก ศบค. ได้ผ่อนปรนในระยะที่ 2 พบว่า มีประชาชนจำนวนมากมากจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่สำเพ็ง เพื่อนำไปขายต่ออย่างคึกคัก จนทำให้บางคนไม่เว้นระยะห่างระหว่างกัน

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNTF9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNSfh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNTPz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNSzn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNS78.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNTJg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNS2p.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvqw9ylZNTUl.jpg

ข่าวสำหรับคุณ