แกลเลอรี

ร้านขายชุดนักเรียน ย่านบางลำพู คึกคัก มีผู้ปกครองและนักเรียนไปซื้อชุดนักเรียนใหม่จำนวนมาก

18 รูป
11 มิ.ย. 63
1,409

ร้านขายเสื้อผ้าชุดนักเรียน เเละอุปกรณ์การเรียน ย่านบางลำพู เริ่มคึกคัก หลังจากการแพร่ระบาดของโรค #COVID19 จนทำให้ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. ในช่วงนี้บรรดาผู้ปกครองต่างพาลูกหลาน มาซื้อเสื้อผ้ากันเป็นจำนวนมาก

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSse.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSfv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSUw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVQE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVEP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVVz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSqj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSbl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQTVH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVJD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVfG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVTr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSkr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQSXe.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFImphqeHerQTQB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVFi.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVZn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3NlphFaW6unTVwF.jpg

ข่าวสำหรับคุณ