แกลเลอรี

ภาพความเสียหายเหตุระเบิดที่ท่าเรือในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

16 รูป
6 ส.ค. 63
6,886

ภาพความเสียหาย จากเหตุระเบิดที่ท่าเรือในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน แรงระเบิดทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้าง ถนนเต็มไปด้วยซากปรักหัก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 135 คน บาดเจ็บอีกกว่า 4,000 คน ขณะที่ประธานาธิบดีมิเชล อูน ผู้นำเลบานอนระบุสาเหตุว่าเกิดจาก "แอมโมเนียมไนเตรท" 2,750 ตัน ซึ่งจัดเก็บไว้ในโกดังสินค้าท่าเรืออย่างไม่เหมาะสม

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47Bfz2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47Bfxj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47BfhS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQEVy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQEZh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQExM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47Bfko.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47Bfnw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47BfXp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQESj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQEll.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47BgAU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47Bfpz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqNMunF47Bfax.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQEdR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0SgohabJsQEkk.jpg

ข่าวสำหรับคุณ