แกลเลอรี

ประมวลภาพ "ลอยกระทง"

26 รูป
9 พ.ย. 65
47

วันที่ 8 พ.ย.2565 ประมวลภาพ "ลอยกระทง" ประชาชน นักท่องเที่ยวออกมาร่วมสัมผัสวิถีไทยลอยกระทงคึกคัก

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYT9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYoQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYZF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVZn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVWS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVhU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gWCf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f3qG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f4Al.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYNQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYkr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHXyg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVdd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVpK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVnC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f3vf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f3jk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f33B.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYLK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHYfU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5sqolQybHXtR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVSb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gVu1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8gV8d.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f3uW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQUgHn3aP8f4DH.jpg

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ลอยกระทงลอยกระทง2565

ข่าวสำหรับคุณ