แกลเลอรี

VIJIT CHAO PHRAYA การแสดงเเสงสีเสียงและพลุประกอบดนตรี ต้อนรับการประชุมเอเปค 2022

29 รูป
20 พ.ย. 65
652

VIJIT CHAO PHRAYA การแสดงเเสงสีเสียงและพลุประกอบดนตรี ต้อนรับการประชุมเอเปก 2022 ในวันที่ 19-20 และ 24-27 พ.ย.2565 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมสีสันบรรยากาศ ในแต่ละพื้นที่จำนวนมาก โดยมุมมองในการชมแสงสีได้สวยงามที่สุด จะเป็นการล่องเรือในเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา และริมน้ำฝั่งตรงข้ามจุดที่ทำการแสดง

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAtBf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAtYI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAtZw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99NE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99Yd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99Da.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK98vF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2vh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2bp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2HF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAtQ9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAtTv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAsiv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99QS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK9855.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99J0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2ls.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2zy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2e4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2Jd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAtM1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAthY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5rqW4xSBAsge.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99Wm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK99DT.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYK98q5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2rS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2W7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQQW6mfgYLA2i0.jpg

ข่าวสำหรับคุณ